תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה016/ 12/ 2ערר על תכנית מפורטת מק/יז/18/2293
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה035/ 11/ 2ערר בגין תכנית מפורטת מס' מק/יז/05/2293
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים048/ 06/ 2שימוש חורג ממבנים חקלאיים לסטודיו לקרמיקה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים055/ 08/ 2הגבהת עמוד חשמל לצורך התקנת אנטנות לחברת סלקום
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומית11376/ 3קאופמן יצחק
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומית11377/ 66שימוש חורג ממבנים חקלאים לחנות מכירת תבלינים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומית11378/ 20שימוש חורג ממבני חקלאי לחנות תבלינים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים140/ 08/ 2התנגדות לרשת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים198/ 08/ 2גדר רשת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומית3 11376שימוש חורג מלול לנגריה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומית51/ 10349בנית בית מגורים+ קירות פיתוח
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומית52/ 11376שימוש חורג ממבנה חקלאי לסטודיו
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומית6/ 11377בקשה לשימוש חורג מחקלאי למסעדה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומית71/ 11376חניה ציבורית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומיתבית לחם 2006/ 0034שימוש חורג ממבנה חקלאי לחנות למכירת תבלינים בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומיתבית לחם הגלילית 2006/ 34שימוש חורג ממבנה חקלאי בית אריזה לתבלינים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומיתבית לחם הגלילית 2008/ 100הארכת שימוש חורג לשלוש שנים.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 11770פארק פנאי ותעסוקה מרחבי, בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 12395שנוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 13413תוספת שטח לחניה, משולבת - אורחן בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 13538בית לחם הגלילית - תוספת מבנני מגורים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 14380מאגר אבן - בית לחם הגלילית20/12/2005
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג', עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 15371קטע מחבר כעבייה - בית לחם הגלילית, דרך נופית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 16416מתחם תעסוקה, בית לחם
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 16752תכנית מתאר , בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 17272פל"ח במשק 46 , בית לחם הגלילית01/06/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 17577תכנית מתאר - בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 17612חוות דרך התבלינים, בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 17772תכנית מתאר - בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 17845איחוד וחלוקה של שטח המגורים ותוספת זכויות לפל"ח, בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 17975פל"ח במשק 3, בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 18246מיתחם לשימור - בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 18465שמושי פל"ח בראש נחלה, בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 198בית לחם הגלילית (כפר החורש)16/06/1955
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 20036שינוי ייעוד שטח חקלאי לשטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות בחלקה 5 בית לחם הגלילית .
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 20102שינוי יעוד שטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות - בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 20152שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי עם הנחיות מיוחדות בחלקה 17 בגוש 11376 בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 2293מושב בית לחם הגלילית02/12/1993
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 3580אתור שטח לתחנת דלק29/12/1987
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 4186אזור לולי הודים בית לחם הגלילית - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 4803שנוי יעוד לתחנת תידלוק, בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 4822שנוי יעוד למגורים וחלוקה בית לחם הגלילית (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 4884שנוי יעוד משק (לולים), בית לחם
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 5497חלוקת מגרשים מחדש, בית לחם הגלילת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 7220שכונת הבנים -בית לחם הגלילית30/04/1992
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 7258שינוי יעוד לאיזורים משקיים -בית לחם הגלילית (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 7611שנוי יעוד לאזורים משקיים, בית לחם הגלילית26/08/1993
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 7692שנוי יעוד מבניני ציבור למגורים, בית לחם הגלילית.06/01/1994
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 7764שטח למשקים לגידול בעלי חיים וצמחים, בית לחם הגלילית30/01/1994
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 7876שנוי יעוד לאזורים משקיים, בית לחם הגלילית26/10/1995
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 7959שנוי יעוד לאזורים משקיים, בית לחם הגלילית05/05/1994
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 8254שנוי יעוד משטח ספורט לאיזור לבניני ציבור , בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 8255שנוי יעוד לאזורים משקיים, בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 8492שנוי יעוד מאזור מגורים לשטח ציבורי פתוח, בית לחם הגלילית - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 8844שנוי יעוד מחקלאי לאזור משק (גידול עופות), מושב בית לחם הגלילית.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 9993אזור מגורים ב' - בית לחם הגלילית.23/11/2000
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתיז/ מק/ 2293/ 02שינוי קו בנין, בית לחם הגלילית22/08/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתיז/ מק/ 2293/ 04איחוד וחלוקה, בית לחם הגלילית14/01/2007
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתיז/ מק/ 2293/ 05הסדרת גבולות , ע" י איחוד וחלוקה , בית לחם הגלילית17/11/2011
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתיז/ מק/ 2293/ 08הקצאת מגרשים של חצי דונם לבתים חד משפחתיים באזור המאושר למגורים ב'. בית10/05/1998
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתיז/ מק/ 2293/ 09מושב בית לחם הגלילית25/06/2002
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתיז/ מק/ 2293/ 10שינוי קו בנין, בית לחם הגלילית09/01/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתיז/ מק/ 2293/ 11איחוד וחלוקה, בית לחם הגלילית09/02/2004
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתיז/ מק/ 2293/ 12שינוי קו בנין קדמי מגרש 1037, בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתיז/ מק/ 2293/ 15איחוד וחלוקה מחדש באזור מגורים ב', בית לחם הגלילית16/03/2000
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתיז/ מק/ 2293/ 16שינוי נקודתי בחלקה, בית לחם הגלילית23/06/2011
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתיז/ מק/ 2293/ 17שינוי גיאומטרי של תחום המגורים, נחלה 9 - בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתיז/ מק/ 2293/ 20שינוי לתכנית מק/ יז/ 2293/ 05 המאושרת - בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתיז/ מק/ 2293/ 8תכנון מחודש של אזורי המגורים והקצאת מגרשים נוספים באזור מגורים המאושר עפ"י התכ
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתיז/ מק/ 7220/ 01שינוהי קו בנין - בית לחם הגלילית10/10/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתיז/ מק/ 7220/ 02שינוי בקו קדמי , מגדר 354, בית לחם הגלילית26/08/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתיז/ מק/ 7220/ 03שינוי קו במגרש 330, בית לחם הגלילית28/01/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתיז/ מק/ 7220/ 04שינוי קו בנין מגרש 342, בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתיז/ מק/ 7692/ 01שינוי מס' יח"ד , אזור מגורים א, בית לחם הגלילית09/07/2002
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומיתיזר/ 20080130שימוש חורג ממבנה לפעילות ספורט לגן ילדים פרטי של הישוב.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתמשצ/ 40בית לחם הגלילית והסביבה