תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, יפעתתוכנית2358קבוץ יפעת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, יפעתתוכניתג/ 10685יפעת וסביבותיה, קיבוץ יפעת23/10/2000
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, יפעתתוכניתג/ 11822מפעל בטון ליד מכון הפסדים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, יפעתתוכניתג/ 12722יפעת - הרחבה קהילתית 2
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, יפעתתוכניתג/ 12841תכנית מתאר לאזור הקהילה ביפעת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, יפעתתוכניתג/ 16115קיבוץ יפעת הרחבה ושיוך דירות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, יפעתתוכניתג/ 2358קבוץ יפעת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, יפעתתוכניתג/ 5910אזור תעשיה -קבוץ יפעת20/06/1991
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, יפעתתוכניתג/ 6402קבוץ יפעת24/06/1993
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, יפעתתוכניתג/ 9435מתאר - קיבוץ יפעת, שינוי למתאר.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, יפעתתוכניתיז/ מק/ 10685/ 01איחוד וחלוקה, קיבוץ יפעת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, יפעתתוכניתיז/ מק/ 10685/ 02שינוי הוראות בניה באזור מגורים א'. יפעת28/12/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, יפעתתוכניתמשצ/ 95אדמות חקלאיות - קיבוץ יפעת