תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים035/ 08/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים096/ 03/ 2הקמת מתקן שידור קטן-תורן, בקשה להיתר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתג/ 13135עין דור - מוסד קשישים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתג/ 13136תכנית מתאר עין דור28/08/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתג/ 13137עין דור - הרחבה קהילתית
צפוןהגלבוע, הגליל המזרחי, יזרעאלים, הגילבוע, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתג/ 14001יער עין דור18/11/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתג/ 20עין דור30/10/1952
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתג/ 2016מחצבת בזלת , עין דור
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתג/ 2756קבוץ עין דור
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתג/ 4222קבוץ עין דור29/07/1986
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתג/ 7547שנוי יעוד מאיזור תעישה לאיזור מבני משק, קיבוץ עין דור01/11/1993
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתיז/ מק/ 13136/ 01תכנית איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים, עין דור28/05/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתיז/ מק/ 13136/ 02איחוד וחלוקה מחדש ובהסכמה, עין דור11/12/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתיז/ מק/ 13136/ 04החלפת שטחים ואיחוד וחלוקה לצורך מבנה לטרנספורמציה , עין דור16/01/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתיז/ מק/ 13136/ 05שינוי קויי בניין והגדלת תכסית במגרש 247 - קבוץ עין דור
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתיז/ מק/ 13136/ 07שינוי קו בניין במגרשים 363,372 - עין דור18/10/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתמשצ/ 5רישום אדמות הקיבוץ בספר מקרקעין27/07/1988