תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, מגידו, מדרך עזערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים110/ 08/ 2הקמת אתר תקשורת קטן
צפוןיזרעאלים, מגידו, מדרך עזבקשה ועדה מקומית15/ 11807רפת+לגיטימציה
צפוןיזרעאלים, מגידו, מדרך עזבקשה ועדה מקומית58/ 11806לגיטמציה לרפת+ רפת מןצעת
צפוןיזרעאלים, מגידו, מדרך עזבקשה ועדה מקומית75/ 11806לגיטמציה לשימוש חורג לנגריה
צפוןיזרעאלים, מגידו, מדרך עזתוכניתג/ 14584חקלאי מיוחד- מדרך עוז
צפוןיזרעאלים, מגידו, מדרך עזתוכניתג/ 15138אתר טיפול בזבל רפתות, מדרך עוז12/07/2007
צפוןיזרעאלים, מגידו, מדרך עזתוכניתג/ 19675שימושי פל"ח בראש נחלה ובשטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות, מדרך עוז
צפוןיזרעאלים, מגידו, מדרך עזתוכניתג/ 310מדרך עוז
צפוןיזרעאלים, מגידו, מדרך עזתוכניתג/ במ/ 153מושב מדרך עוז11/11/1993
צפוןיזרעאלים, מגידו, מדרך עזתוכניתגנ/ 16310תכנית תקנונית במדרך עוז , שינוי גב"מ 15308/11/2007
צפוןיזרעאלים, מגידו, מדרך עזתוכניתיז/ מק/ 153/ 01שינוי קו בנין וגובה מבני משק, מדרך עוז21/04/2005
צפוןיזרעאלים, מגידו, מדרך עזתוכניתיז/ מק/ 153/ 02שינוי קו בנין, מדרך עוז
צפוןיזרעאלים, מגידו, מדרך עזתוכניתיז/ מק/ 153/ 03החלפת שטחים באמצעות איחוד וחלוקה, מדרך עוז
צפוןיזרעאלים, מגידו, מדרך עזבקשה ועדה מקומיתמדרך עוז 2007/ 0524תוספת מוצעת + לגליזציה לשינויים לרפת קיימת בהיתר מס' 2001032