תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, מגידו, משמר העמקתוכניתג/ 10989הרחבת שכונת מגורים במשמר העמק09/05/2001
צפוןיזרעאלים, מגידו, משמר העמקתוכניתג/ 13248ת.מ אתר הנצחה, יער משמר העמק24/06/2003
צפוןיזרעאלים, מגידו, משמר העמקתוכניתג/ 13905הסת שטח ממוסד חינוכי, לאזור מגורים - משמר העמק:03/11/2005
צפוןיזרעאלים, מגידו, משמר העמקתוכניתג/ 1406משמר העמק
צפוןיזרעאלים, מגידו, משמר העמקתוכניתג/ 14445חוות לולים30/04/2006
צפוןיזרעאלים, מגידו, משמר העמקתוכניתג/ 16171שכונת מגורים "הטוטמים" - משמר העמק
צפוןיזרעאלים, מגידו, משמר העמקתוכניתג/ 17937תכנית מתאר משמר העמק11/09/2012
צפוןיזרעאלים, מגידו, משמר העמקתוכניתג/ 3900שנוי יעוד לתחנת תידלוק -משמר העמק - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, מגידו, משמר העמקתוכניתג/ 426משמר העמק
צפוןיזרעאלים, מגידו, משמר העמקתוכניתג/ 4413חלוקת מגרשים מחדש15/12/1983
צפוןיזרעאלים, מגידו, משמר העמקתוכניתג/ 5548משמר העמק קיבוץ28/03/1994
צפוןיזרעאלים, מגידו, משמר העמקתוכניתג/ 8238שנוי יעוד מחקלאי לתחנת תידלוק ושרותי דרך, משמר העמק - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, מגידו, משמר העמקתוכניתיז/ מק/ 5548/ 01איחוד וחלוקה, מתחם לרפת, משמר העמק03/02/2005
צפוןיזרעאלים, מגידו, משמר העמקתוכניתיז/ מק/ 5548/ 02הרחבת רפת משמר העמק