תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים028/ 06/ 2סגירת ק. עמודים למסעדה חנות מחסן מוסך ושרותים
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים031/ 07/ 2מחסן חקלאי
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים038/ 12/ 2היתר על הקיים
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים046/ 11/ 2אין מתן טופס 4
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים064/ 03/ 2משטח אספלט המשמש כשוק רוכלות - סככת צל מפולשת והמתנה
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים107/ 07/ 2חיבור לחשמל
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים108/ 07/ 2תוספת יח"ד מגורים
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים111/ 02בקשה לתוספת מרפסת מקורה
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים118/ 06/ 2התנגדות למתן היתר בניה
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים136/ 06/ 2בית בד + מחסנים
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים203/ 08/ 2שער חשמלי
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים214/ 05/ 2חוקיות לחנויות ומשרד
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים223/ 07/ 2תוספת בניה
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים231/ 07/ 2תוספת למחסן גז וחניה
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים282/ 07/ 2לגטימציה לבית מגורים
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים291/ 06/ 2התנגדות לתשריט חלוקה - עתירה מינהלית
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןבקשה ועדה מקומית30/ 18786סככה חקלאית + איחסון מוצרים חקלאים
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים853/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/16395
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןבקשה ועדה מקומיתאבו סנאן 2006/ 521תחנת תידלוק, משרד וקיוסק, אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 1013תכנית מתאר אבו סנאן17/11/1977
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 10443שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' והתווית דרך, שינוי למתאר, אבו סנאן12/07/2000
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 10450שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', שנוי למתאר, אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 10804שכונה לחיילים משוחררים - אבו סנאן26/08/2003
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 10805שינוי יעוד משטח לתחנת תדלוק לדרך ולשטח למגורים א' - אבו סנאן16/06/2003
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 11019שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', אבו סנאן16/06/2003
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 11105שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', אבו סנאן25/07/2000
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 11127שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למגורים א', אבו סנאן30/05/2000
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 11128שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתחנת תידלוק ושטח מסחרי אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 11129שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח למגורים א' והתווית דרך, אבו סנאן02/05/2001
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 11692שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א והתווית דרך26/08/2003
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 11695שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למסחר
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 11951כביש מחבר בין אבו סנאן - ג'ת
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 12123ביטול דרך גישה למספר חלקות, בכפר אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 12124הקמת שכונת מגורים באבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 1216שנוי יעוד חלק מחלקה אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 12262ביטול דרך מס' 31 שינוי למתאר אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 12263לגיטמציה לבניה ע"י יעוד שטח חקלאי למגורים א' והתווית דרכין, אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 12264שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב' וחלוקת מגרשים, אבו סנאן21/05/2002
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 1243שנוי יעוד חלקה -אבו סנאן16/03/1972
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 12451שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח למגורים א' בצפון מזרח אבו סנאן16/01/2003
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 12473שיני יעוד משטח חקלאי לשטח למבנה ציבור בית אבות
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 12557מרכז עסקים ומגורים לאורך ציר דרך מס' 70, אבו סנאן14/12/2004
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 1257שנוי יעוד חלק מחלקה -אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 12678הקמת לול פטם לעופות מערבית לישוב אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 12679הקמת תחנת תדלוק מסוג ג' במערב אבו סנאן צמוד לדרך ראשית 70
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 1282אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 12829שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א' בצפון מזרח הכפר אבו סנאן03/02/2003
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 12830שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' ושב"צ , אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 12948שינוי יעוד משטח חקלאי ומגורים לשטח למבני ציבור ומשטח מגורים לשצ"פ, אבו-סנאן05/05/2003
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13042הקמת שכונת מגורים בשטח 78 דונם במרכז אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 1330שנוי יעוד חלקה -אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13391שינוי יעודמשטח חקלאי לשטח מגורים א' והתווית דרך בצפון אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13394שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח מגורים א' בישוב אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13467שנוי יעוד משטח מגורים א' לשטח מבני ציבור במזרח אבו סנאן08/06/2005
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13578הצרת רדיוס של צומת בין דרכים 59 ו - 26 באבו סנאן31/10/2004
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13615שנוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים א' בצפון אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13678שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור חקלאי מיוחד לול לפטם עופות, במזרח אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13815שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח מגורים א', בצפון מערב אבו - סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13836שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים, שצ"פ ודרך, 33 יח"ד בדרום מזרח אבו סנאן:
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13932שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' בצפון מזרח אבו סנאן:
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13945שינוי יעוד משטח ספורט ושטח חקלאי להתווית דרך, צפונית לאבו סנאן:
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13946שינוי יעוד משטח ספורט לשטח ציבורי פתוח, מצפון לאבו סנאן:
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13948שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' והתווית גישה, אבו סנאן:
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13949שינוי יעוד נקודתי ולגיטימציה, בצפון אבו סנאן:
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 14010שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' שכ' בת 51 יח"ד בשטח 20 ד', בצפון מזרח אבו סנאן:
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 14055שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח מגורים, שב"צ ודרך, בדרום מזרח אבו סנאן:
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 14550שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' ושב"צ, אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 14710שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תדלוק, אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 14712שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א' והתווית דרך, צפון, אבו סנאן08/01/2008
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 14715ביטול תוואי דרך גישה בצפון אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 14755שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' ושצ"פ, אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 14839שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 14967שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', 50 יח' דיור, אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 15003שינוי והצרת תוואי דרך, לגיטימציה למבנים בתחום הדרך, אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 15390שינוי יעוד נקודתי מחקלאי למגורים א', אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 1574הרחבת התחום -אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 15993שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח תיירות ונופש , מצפ' לאבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 15994שינוי ייעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים א' וגישה , צפ' מז' אבו סנאן03/03/2009
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 16087הגדלה נקודתית של זכויות בנייה והקטנת קווי בניין בדר' מז' אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 16235שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד להקמת לול, אבו סנאן21/07/2008
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 16312שכונה צפונית אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 16313הרחבת אבו סנאן לכיון מזרח.
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 16395הרחבת אבו סנאן לצפון- מערב14/09/2009
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 16502ביטול דרך מס' 71 באבו סנאן והצעת חלופות , אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 16707שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ושפ"פ ,אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 16767שינוי ייעוד משטח חקלאי לשכונת מגורים ולגיטימציה למבנים , אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 17065תוספת שטח למגורים, אבו סנאן29/06/2009
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 17441שכונת אזור מסחר ותעסוקה בכביש כניסה לג'וליס - אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 17507הקמת שכונת מגורים בת 26 יח"ד, אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 17508שינוי יעוד קרקע מחקלאי לאזור מגורים ב', אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 17650שינוי לתקנון תכנית מתאר אבו סנאןג/ 6770
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 17732שנוי יעוד מאזור חקלאי למסחר תעשיה קלה ומלאכה, אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 17733שנוי משטח חקלאי למגורים ב' ושצ"פ, אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 18006שנוי יעוד משטח חקלאי לחקלאי מיוחד, אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 18088שינוי יעוד משטח חקלאי למבני משק, אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 18106שכונה צפונית, אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 18118שינוי יעוד מאזור חקלאי לתחנת תדלוק, אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 18161שינוי יעוד מחקלאי לתיירות - אירוח כפרי, אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 18387תוספת שטח למגורים ב', אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 18799שנוי יעוד ממגורים א' למבני ציבור וממבני ציבור למגורים א', אבו סנאן