תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תמרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים165/ 12/ 2תוספת בניה+התקנת מערכת םוטו וולטאית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תמרתבקשה ועדה מקומית17305/ 316שימוש חורג משצ"פ למגורים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תמרתבקשה ועדה מקומית17414/ 5שימוש חורג ממבנה עתיקות לאיחסון
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תמרתתוכניתג/ 11422תמרת18/02/2004
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תמרתתוכניתג/ 13981תמרת-ביטול שביל:12/01/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תמרתתוכניתג/ 18294הרחבת הישוב תמרת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תמרתתוכניתג/ 4597שנוי בתקנון של ישוב תמרת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תמרתתוכניתג/ 7517שינוי יעוד לאזורים משקיים - תמרת25/11/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תמרתתוכניתג/ 8448שינוי מערך הדרכים בגוש 17302 בחלק מחלקה 2 ובגוש 17305 בחלק מחלקות 2,3 תמרת.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תמרתתוכניתג/ במ/ 136תמרת11/02/1993
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תמרתתוכניתיז/ מק/ 3377/ 02שינוי קו בנין בחלקה 52, תמרת30/05/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תמרתתוכניתמק/ 5/ 1/ 1244/ 2תרש"צ לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים, תמרת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגליל, גבעת אלה, תמרתתוכניתתממ/ 2/ 12תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 12-גבעת שמשית (גבעת אלה ב')21/08/1997
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תמרתתוכניתתממ/ 2/ 9/ 3תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, מס' תמ"מ 9/2, שינוי מס' 3 - הגדלת הישוב תמרת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תמרתתוכניתתרשצ/ 2/ 1244/ 2תכנית לשיכון ציבורי - חוק רישום שינויים ציבוריים תמרת.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תמרתתוכניתתרשצ/ 3/ 1244/ 2תכנית לשיכון ציבורי, לפי חוק רישום שינוים ציבורייםתמרת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תמרתתוכניתתרשצ/ 4/ 1244/ 2תקנון לתכנית שיכון ציבורי, חוק רישום שיכונים ציבוריים, תמרת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תמרתתוכניתתרשצ/ 5/ 1244/ 2תקנון לתכנית שיכון ציבורי , חוק רישום בתים משותפים , תמרת