תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים091/ 11/ 2לגיטימציה לסגירת קומת עמודים +למחסן
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים170/ 11/ 2בקשה להיתר למחסן חקלאי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ 10995תחנת תידלוק למושב - הושעיה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ 11404ישוב קהילתי הושעיה , מתאר 112/03/2001
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ 11860הושעיה - שיכון הורים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ 14986הושעיה - שיכון הורים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ 16109הושעיה- שיכון הורים
צפוןיזרעאלים, נצרת עילית, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ 19386הרחבת היישוב- הושעיה
צפוןיזרעאלים, נצרת עילית, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ 19808מפרידן הושעיה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ 3574כביש גישה למצפור בהר הושעיה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ 4733דרך גישה למצפה הושעייה24/06/1991
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ 5083ישוב קהילתי הושעייה04/03/1990
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ 6538שינוי יעוד לגן ילדים -הושעיה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ 7139התאמה לכביש גישה חדש ואיחוד בעיזורמבני ציבור הושעיה21/10/1993
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ 7327שינוי יעוד למבני ציבור והקטנת קו בנין-הושעיה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ 7633שנוי יעוד למבני ציבור, הושעיה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ במ/ 140ישוב קהילתי הושעיה22/09/1994
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתיז/ מק/ 11404 / 01שינוי קו בנין, מגרשים 255, 276, הושעיה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתיז/ מק/ 11404/ 01שינוי בקו בנין צידי, הושעיה21/11/2002
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתיז/ מק/ 11404/ 02הגדלת שצ"פ, הושעיה19/02/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתיז/ מק/ 11404/ 04איחוד וחלוקה בהסכמה, הושעיה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתיז/ מק/ 140/ 01שינוי בקו בנין מגרש 133, הושעיה24/03/2003
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתיז/ מק/ 140/ 03שינוי בקו בנין צידי, מגרש 416, הושעיה28/06/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתיז/ מק/ 140/ 10הגדלת שטחים לצרכי ציבור והרחבת דרכים, הושעיה24/03/2003
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתיז/ מק/ 140/ 11שינוי בקו בנין צידי , מגרש 122, הושעיה30/05/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתיז/ מק/ ג/ במ/ 140שינוי קו בנין, הושעיה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתרשצ/ 1/ 3/ 03/ 1חוק רישום שיכונים ציבוריים, הוראת שעה , הושעיה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתתרשצ/ 2/ 03/ 1רישום שוכונים ציבוריים (הוראת שעה) תשכ"ד - 1964 הושעיה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתתרשצ/ 2/ 03/ 1רישום שיכונים ציבוריים הוראת שעה תשכ"ד - 1964 הושעיה