תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים905/ 10/ 2תביעת פיצויים מתמא 37 ב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 1101 - צפוןשינוי יעוד קרקע חקלאית לשטח תחנת דלק, קייט ונופש - קב' דברת11/03/1971
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 11138תכנית מתאר קבוץ דברת30/09/2001
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 12382קליטה וטיפול בשפכי דברת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 13810חוות לולים בקיבוץ דברת31/08/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 14050מיתחם הדרכה לנהיגה מתקדמת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 14051הסדרת דרכים ושטח מגורים בקיבוץ דברת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 16116מאגר קולחין, דברת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 16183תכנית תקנונית למבני משק בדברת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 16463חלוקה למגרשים והסדרת הישוב דברת19/01/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 16832בריכת דבר 5 , קבוץ דברת17/06/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 17050מאגר קולחין, דברת11/08/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 2347קבוצת דברת08/12/1977
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 25דברת14/02/1952
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 4695שינוי כביש גישה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 5928קבוץ דברת21/11/1991
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 5946הרחבת תחנת תדלוק קבוץ דברת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 8519הרחבת מגרש לתחנת תידלוק ושרותי דרך, קיבוץ דברת31/08/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 885קבוצת דברת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 9212דרכי גישה לדוברת ורובע דביר09/02/2000
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתגנ/ 16170תכנית תקנונית - תוספת תכליות באזור מבני משק, דברת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתיז/ מק/ 11138/ 01הסדרת דרכים , קיבוץ דברת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתיז/ מק/ 16463/ 01חלוקה למגרשים ושינוי הוראות בינוי, דברת10/05/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתיז/ מק/ 16463/ 02הסדרת ייעודי קרקע וחלוקה לפי שימושים קיימים - קיבוץ דברת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתיז/ מק/ 287/ 01אירגון הבינוי מחדש, ליד דוברת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתמשצ/ 19רישום אדמות קיבוץ דברת בספרי המקרקעין.25/08/1988
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתמשצ/ 19/ 1תכנית מפורטת מס' משצ / 1 / 19 לצרכי הסדר ורישום דברת - אדמות חקלאיות06/01/1999