תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים001/ 09/ 2תחנת תדלוק
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםבקשה ועדה מקומית11402/ 1עבודות פיתוח מתחם המנורה בגן לאומי בית שערים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים151/ 06/ 2מתקן הנדסי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםבקשה ועדה מקומית2/ 11243שימוש חורג במחסנים חקלאים לאירוח כפרי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים209/ 07/ 2תחנת תדלוק
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםבקשה ועדה מקומית24/ 11242שילוב שימושים עיסקיים בשטח חקלאי בנחלה א" אי שימוש חורג למבנים חקלאים קימים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים246/ 09/ 2הקמת מתקן שידור קטן
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים247/ 06/ 2התנגדות לשימוש חורג
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים271/ 11/ 2מבנה חקלאי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםבקשה ועדה מקומיתבית שערים 2006/ 0119לגיטימציה לשימוש חורג לתקופה של -5 שנים בחלק ממבנה חקלאי לבית מלאכה ליצור מסוע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 12681בית שערים - ארוח כפרי03/02/2003
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 12697שרותי דרך בית שערים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 13654ארוח כפרי - בית שערים08/02/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 13820בית שערים - תוספת מגרשים26/08/2004
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 14121חלוקה מחדש והסדרת מגרשים בית שערים07/07/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 14256גן לאומי, בית שערים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 15139מבני קייט, משק אילי, בית שערים13/03/2007
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 15397הסדרת דרכים וגבולות מגרשים בהרחבה, בית שערים12/07/2007
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 16744הגדלת שטח הנחלה , מושב בית שערים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 17049הגדלת שטח הנחלה - מושב בית שערים03/06/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 17237גן לאומי, בית שערים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 17418תחנת קולחים, בית שערים15/02/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 18480גן לאומי, בית שערים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 20103שינוי יעוד משטח מבני ציבור למסחר ומבני ציבור, בית שערים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 325אתר עתיקות בית שערים05/04/1962
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 6822מושב בית שערים22/11/1992
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 8467שנוי יעוד ממסחרי למגורים, בית שערים01/09/1996
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתגנ/ 16173שינוי ייעוד ממבני ציבור למגורים , בית שערים10/03/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתיז/ מק/ 17049/ 01החלפת שטחים בין חקלאי למגורים ללא שינוי סה"כ שטחים, בית שערים02/02/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתיז/ מק/ 17049/ 02שינוי גיאומטרי של תחום מגורים, שיוי קו בניןצידי , בית שערים28/12/2011
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתיז/ מק/ 17049/ 03הסדרת בינוי בנחלה משפחת בר בבית שערים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתיז/ מק/ 6822/ 02חלוקה מחדש של שטח למגורים ב' , בית שערים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתיז/ מק/ 8467/ 10חלוקה למגרשים בשטח המיועד לשרותי דרך ושינו בקו בנין צדדי ( דרומי).
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתמשצ/ 102תכנית לצרכי רישום, בית שערים05/08/2004
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתמשצ/ 31שינוי תכנית מפורטת , בית שערים