תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםבקשה ועדה מקומית12311/ 6אשימוש חורג מלול ישן לבית אבות באלונים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםבקשה ועדה מקומית5/ 12311שימוש חורג מתעשיה למסחר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםבקשה ועדה מקומית6/ 12312שימוש חורג ממבני משק למסחר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםבקשה ועדה מקומית6/ 12312שימוש חורג ממבני משק למועדון פעילות לילדים ולחנות ולמסחר קמעונאי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםבקשה ועדה מקומיתאלונים 2007/ 0550שימוש חורג מביתן מידע לתיירות פנים למשרד דואר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 11058תכנית מפורטת קיבוץ אלונים09/07/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 11284שכונה קהילתית - קבוץ אלונים, מתאר 1
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 11576חוצות אלונים - שינוי יעוד לחניה, אלונים08/02/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 12172חוות לולים ליד קיבוץ אלונים15/10/2002
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 12922חוות לולים - קיבוץ אלונים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 13086מרכז משולב אלונים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 15244חוות לולים, קיבוץ אלונים28/08/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 15245חוות לולים, קיבוץ אלונים28/08/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 16740שמורת טבע ויערות אלונים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 18092שמורת טבע ויערות אלונים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 2363שנוי יעוד חלקה לתחנת דלק -צומת אלונים12/01/1978
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 3036מאגר לקולחים לכביש אלונים בית לחם
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 366קבוץ אלונים19/07/1962
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 4084חלוקת מגרשים מחדש, אלונים14/04/1983
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 5519קבוץ אלונים14/11/1993
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 6977תחנת תידלוק בצומת אלונים -אלונים30/12/1993
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 7337גן לאומי שמורת טבע - גוש אלונים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 744שנוי יעוד חלק מחלקה -מסעיף אלונים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 7977שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור משקי, אלונים08/08/1996
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 8455תכנית מפורטת מס' ג/8455 שינוי יעוד משטח חקלאי לשטחי חניה וגנון, אלונים.27/07/1997
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 8712שינוי אחוזי בניה וגובה מבנה מותר, צומת אלונים.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 9001שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור משקי, חוות לולים , קיבוץ אלונים12/02/1998
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתיז/ מק/ 11058/ 01שינוי קו בנין, אלונים13/01/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתיז/ מק/ 8455/ 02איחוד וחלוקה, ניוד זכויות בניה, ושינוי קו בנין אלונים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתיז/ מק/ 8455/ 24איחוד וחלוקה מחדש, בהתאם להוראות סעיף 62א(א)1 אלונים18/01/2001
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתיז/ מק/ 8455/ 25איחוד וחלוקה, מסחר, צומת אלונים09/02/2004
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתיז/ מק/ 8455/ 26החלפת שטחים בין אזור מסחרי לאזור המיועד לחניות וניוד זכויות , אלונים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםבקשה ועדה מקומיתיזר/ 20070550שימוש חורג מביתן מידע לתיירות פנים למשרד דואר