תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים015/ 06/ 2תוספת לרפת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעבקשה ועדה מקומית10605/ 52לגיטימציה לרפת חלב+תוספתסככות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעבקשה ועדה מקומית11253/ 11תוספת סככות לרפת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעבקשה ועדה מקומית11256/ 4לגיטימציה לרפת קימת +תוספת לסככות קימות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעבקשה ועדה מקומית11268/ 22תוספת סככות לרפת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים143/ 02/ 2לגיטימציה למבנה + הריסה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים199/ 05/ 2קירות תומכים להרחבת בית עלמין קיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעבקשה ועדה מקומית90/ 11258הקמת סככות לרפת,מתבן, מכון חליבה,מאצרה לזבל ומבנה שרות.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 11635שכונת האבוקדו כפר יהושוע28/11/2001
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 11762קולחי חיפה מתקן הנדסי (כפר יהושע)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 11897דרך מס' 77 קטע צומת כפר יהושוע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 12139מושב כפר יהושוע - הוראות בניה13/02/2003
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 13035כפר יהושע - מרכז הכפר11/05/2004
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 14433הוראות בניה למבני משק באזור החקלאי-כפר יהושע25/07/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 14683כפר יהושוע - הרחבה ג'
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 15627מתקנים הנדסיים ואתר קומפוסטציה -כפר יהושוע.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 17119שינוי יעוד מדרך לשביל, כפר יהושוע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 17846פל"ח - נחלה 28, כפר יהושוע16/12/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 17938הרחבה ג' - כפר יהושע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 18478שימושי פל"ח בראש נחלה - כפר יהושע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 3751אתר לאומי תחנת רכבת -כפר יהושע13/10/1983
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 3837אזור לולי רביה, כפר יהושע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 4338שטח עופות לרביה, כפר יהושוע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 5473חלוקת מגרשים מחדש כפר יהושע והסביבה28/07/1994
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 8048שנוי יעוד לחוות לולים, כפר יהושע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 8236קטע צפוני, כפר יהושע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 8545שינוי יעוד מחקלאי למגורים, כפר יהושע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 8652קביעת אזורים, התווית רשת הדרכים, קביעת הוראות בנייה, קביעת הוראות לטיפוח ש
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 8683הכנת תכנית לשכונת בנים מושב כפר יהושע01/05/1996
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 9767הקצאת שטח לשכונת מגורים חדשה צפונית לישוב, לבנים ממשיכים, כפר יהושוע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתיז/ מק/ 12139 / 01שינוי לתכנית ג/ 5473 ו- ג/ 12139 , כפר יהושוע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתיז/ מק/ 12139/ 02התאמת קו בנין צידי למצב קיים, כפר יהושע21/12/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתיז/ מק/ 12139/ 03לגטימציה לבניה ללא היתר, כפר יהושע21/12/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתיז/ מק/ 13035/ 01חלוקה ותוספת יח"ד במגרש 179, כפר יהושע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתיז/ מק/ 5473/ 01איחוד וחלוקה ללא הסכמה , למתן פתרון בין גבולות נחלות 14, 15, 91 . כפר יהושע17/11/2011
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתיז/ מק/ 5473/ 03שינוי גיאומטרי של שטח המגורים ושינוי קו בניין משק 13- כפר יהושוע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתיז/ מק/ 5473/ 06הוספת יעוד - דרך גישה, איחוד וחלוקה , כפר יהושע01/06/1997