תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 02שמווש חורג למגרש גרוטאות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים221/ 05/ 2תחנת תידלוק לפי שינוי מס' 2 לתמא 18, דרג ב'.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהבקשה ועדה מקומית55/ 17479שימוש חורג למסחר בקומת קרקע במקום שירותי דרך+ חנויות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהבקשה ועדה מקומית55/ 17479שימוש חורג למסחר במקום שירותי דרך +חניות+פיתוח
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתא/ 45תכנית אב מנשיה זבדה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 10627הסדרת מגורים במנשיה זבדה, שינוי למתאר.05/04/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 11022הוספת מגרשי מגורים - מנשיה זבדה01/02/2001
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 11283שינוי יעוד למגורים מנשית זבדה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 14398מנשיה זבדה - תכנית מתאר01/12/2011
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 15395מתחם אחסנה, מנשיה זבדה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 16671איזור מסחר ותעסוקה, מנשיה זבדה17/03/2011
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 17773תכנית איחוד וחלוקה, מנשיית זבדה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 17934שנוי יעוד מחקלאי למסחר תעסוקה ותיירות, מנשית זבדה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 17935שנוי יעוד מחקלאי למגורים, דרכים ושצ"פ, מנשית זבדה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 17936שנוי יעוד מחקלאי למגורים, דרכים ושצ"פ, מנשית זבדה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 3364שינוי יעוד למגורים וחלוקה - מנשיית זבדה10/11/1981
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 6707מנשית זבדה.30/05/1991
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 7242שינוי יעוד לאיזור מלאכה ותעשיה ואיזור שירותי דרך מנשית זבדה29/07/1993
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 9012שנוי יעוד משטח ציבורי פתוח, לתחנת תידלוק, מנשית זבדה (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתיז/ מק/ 3364/ 02שינו קו בנין לצורך הקמת בנין עזר במרווח אחורי או צידי אפס. מנשיה זבידאת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתיז/ מק/ 3364/ 03הגדלת תכנית באזור מגורים, מנשיה זבדה07/01/2001
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתיז/ מק/ 3364/ 04שינוי קווי בנין , הקלה בתכסית תוספת יח"ד , מנשיה זבדה28/12/2011
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהבקשה ועדה מקומיתמנשיה זבדה 2006/ 0738שימוש חורג משרותי דרך למסחר במנשיה זבדה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהבקשה ועדה מקומיתמנשיה זבדה 2006/ 0905שימוש חורג לקומת מרתף