תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים023/ 06/ 2התנגדות לתוכנית מפורטת
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים061/ 04/ 2סירוב לספק טופס 4
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים067/ 07/ 2מגורים - 2 יחידות
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים080/ 03/ 2בקשה להיתר- לגיטימציה + שינויים
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים131/ 05/ 2שש יחידות מגורים
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים144/ 02/ 2בקשה להקמת מבנים חקלאיים
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים169/ 10/ 2לגיטימציה לתוספת למרפסת מעל עמודים
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים200/ 09/ 2תשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים214/ 07/ 2התנגדות לתשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים215/ 07/ 2התנגדות לתשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים248/ 09/ 2בית מגורים חדש
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים250/ 09/ 2תשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה258/ 09/ 2שינוי קו בניין
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים268/ 10/ 22 יחידות דיור (קוטג'ים)
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים271/ 03/ 2מניעת מתן שרותי חשמל , מים, טלפון למבנה דיר צאן
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים317/ 08/ 2בניית 3 יחידות מגורים
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכנית5/ ג/ מק/ 7468/ 001תוכנית 5/ ג/ מק/ 7468/ 00124/11/1998
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכנית5/ מע/ מק/ 7468/ 08הרחבת דרכים , איכסל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכנית5/ מע/ מק/ 7468/ 10איחוד וחלוקה ללא הסכמה, ושינוי קו בנין והרחבת דרך מאושרת, איכסל.16/05/2006
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכנית5/ מע/ מק/ 7468/ 11שינוי קו בנין, איכסל07/06/2006
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכנית5/ מע/ מק/ 7468/ 12איחוד וחלוקה והרחבת דרך , איכסל28/02/2007
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכנית5/ מע/ מק/ 7468/ 13שינוי קווי בניין ותכסית , איכסאל05/07/2007
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכנית5/ מע/ מק/ 7468/ 16שינוי קו בנין ותכסית, איכסל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכנית5/ מע/ מק/ 7468/ 18שינוי הוראות בינוי והרחבת דרך, איכסאל17/11/2010
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכנית8/ מע/ מק/ 7468/ 10חלוקה ללא הסכמה, שינו קו בנין והרחבת דרך, איכסל16/05/2006
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8108/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג'/7468
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8110/ 11/ 2היטל השבחה בגין תכנית ג/7468
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8111/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/7468
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים817/ 09/ 2תביעה להיטל השבחה בתכנית 5/ג/13239
צפוןמבוא העמקים, אכסאלישות כלליתא/ 08/ 325וג'יה תופיק חאלד נגד ועדה מחוזית צפון
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתא/ 2תכנית אב איכסאל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלישות כלליתא/ נצ/ 2517/ 07פאיז חפזי נגד ועדה מחוזית צפון וכו'
צפוןמבוא העמקים, אכסאלישות כלליתבשפ/ 08/ 02/ 3751עירית נצרת, מי נע, מו"מ יפיע וכו' נגד ועדה מחוזית צפון וכו'
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 10073ביטול דרך גישה בין ח' 66 לח' 65, שינוי למתאר, אכסאל31/10/1999
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 10331ביטול קטע מדרך גישה עפ"י החלטת ועדה מחוזית, שינוי למתאר, איכסאל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 10339שינוי חלק משצ"פ למגורים, שינוי למתאר, איכסאל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 10456שינוי תוואי דרך מס' 20 והרחבת צומת דרכים, שינוי למתאר, איכסאל21/08/2000
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 10477שינוי תוואי דרך, שינוי למתאר, איכסאל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 10726שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, איכסאל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 10892מבנים חקלאיים בשטח חקלאי - לול, שינוי למתאר, איכסאל03/10/2002
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 11084שנוי יעוד משטח ציבורי למגורים וביטול דרכי גישה, אכסאל.21/12/1999
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 11136שינוי רוחב דרכים בחלקן ובשלמותן, איכסאל17/01/2000
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 11318שינוי יעוד משטח מבני ציבור למגורים מעורב במסחר
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 11349שינוי תוואי דרך 11008/06/2000
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 11409תחנת תדלוק ליד איכסאל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 11498הסדרת דרך הגישה לאכסאל30/12/2001
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 11797שינוי יעוד מחקלאי למגורים, איכסאל12/07/2001
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 11888שינוי יעוד משצ"פ למגורים א' והרחבת דרך
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 11970הצרת דרך ע"פ מצב קיים
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 12219שינוי יעוד ממבנה ציבור למבנה ציבור משולב עם מגורים15/02/2005
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 12220הגדלת שטח למגורים על חשבון שטחים ציבוריים
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 12221הג'דלת שטחי ציבור והתווית דרכים.15/05/2002
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 12667שינוי יעוד מציבורי למגורים וחניה
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 13067התויית דרך טבעית וביטול דרכי גישה
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 1310חלוקה מפורטת במערב איכסאל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 1311חלוקה מפורטת במזרח איכסאל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 13239תכנון שכונת מגורים דרומית29/03/2005
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 13249ביטול דרך גישה
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 13304שינוי תוואי דרך נקודתית והקטנת שטחים ציבוריים
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 13382הגדלת אחוזי בניה ושינוי קו בנין
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, אכסאל, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13390שכונת מגורים מערבית - 351 יח"ד איכסאל16/09/2010
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 13409פרסום לפי 77 ו- 78 לשכונת מגורים בכניסה לאיכסאל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 13698הרחבת שטח למגורים
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 13734הרחבה נקודתית למגורים ולדרך
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, אכסאל, עמק יזרעאלתוכניתג/ 14257אזור ספורט פנאי ונופש בכניסה לאכסאל - הרחבה לתכנית ג/12046
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 14336ריתכנון מיקום לול בצמוד למגורים-איכסאל28/08/2006
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 14366ריתכנון מיקום לול בצמוד למגורים-איכסאל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 14588מתקן הנדסי- תחנת איכסל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 14777שינוי יעוד נקודתי למגורים, אכסאל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 14812שינוי במערכת דרכים ושצ"פ, איכסאל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 15315הרחבת שטח למגורים, איכסאל
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, אכסאל, עמק יזרעאלתוכניתג/ 15489אזור ספורט פנאי ונופש19/06/2006
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 16211מחלפון איכסאל - דרך מס' 60
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 16269הרחבת שכונת דנאנה, איכסאל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 16320שכונת מגורים חדשה הרחבה לשכונת דנאנה , איכסאל
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, נצרת עילית, אכסאל, עמק יזרעאלתוכניתג/ 16578תכנית מתאר ליישוב איכסאל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 16872שכונת מגורים מזרח איכסאל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 16993שכונת מגורים מזרחית , איכסאל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 17810שכונת מגורים צפון מזרחית, אכסאל
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, נצרת עילית, אכסאלתוכניתג/ 17999בריכת קידוח, איכסאל07/11/2011
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 18120הרחבת אזור המגורים, שכונה דרומית, אכסאל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 18516שנוי יעוד שטח חקלאי לגן אירועים ומתקנים הנדסיים, איכסאל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 18785הסדרת מערכת דרכים, אכסאל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 18810הסדרת מערכת דרכים, אכסאל01/12/2011
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 19108ביטול תוואי דרך והתווית זיקת הנאה, אכסאל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 19170שנוי תוואי כביש והגדרת קווי בניה, אכסאל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 19204שנוי בהוראות בנייה והצרת דרך, איכסאל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 2000קביעת שטחי תיירות ונופש08/02/1978
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 2676שינוי יעוד ממגורים לתעשייה - איכסאל19/07/1979
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 3098שכונה מערבית -איכסל12/08/1982
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 3099שכונה מזרחית -איכסל25/03/1982
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 3277שנוי יעוד למגורים -איכסאל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 3470שנוי יעוד למגורים וחלוקה -איכסל - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 3517שנוי יעוד למגורים, איכסאל - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 3586שנוי יעוד למרכז תחבורה -איכסאל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 3617שנוי יעוד למגורים וחלוקת מגרשים, איכסאל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 3745שנוי יעוד למגורים -איכסל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 3831שינוי יעוד וחלוקה למגורים
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 3980שינוי יעוד למגורים -איכסאל24/11/1983
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 405תחום הבניה -אכסל20/07/1967