תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים034/ 08/ 2הקמת מתקן שידור קטן
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים057/ 04/ 2הקמת מתקן תקשורת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית1/ 17184תוספת סככות לרפת קיים + לגיטמציה לקיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית13/ 17187תוספת סככות לרפת קיים+ לגטימציה לקיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית2/ 17184יונקים לעגלים+ מתבן
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית20/ 17187תוספת לסככות לרפת קיים+לגיטמציה לקיים.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית24/ 17186תוספת סככות לרפת קימת+ לגטימציה לקיים.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית26/ 17186תוספת סככות לרפת קיים, לגיטמציה לקיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית35/ 17187תוספת לרפת+ לגיטמציה לקיים.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית4/ 17182דיר עגלים לבשר,מתקן מצבור זבל, חניה מקורה לרכבים חקלאים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית4/ 17185סככת רפת חלב+ לגיטמציה +הקלה בגובה בגוש 17185 ח"ל 4
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית5/ 17185סככת רפת חלב+לגטימציה בגוש 17185 חלקה 5 בנהלל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית6/ 17185שימוש חורג לסככות עבור מזון לכלבים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 11245מבני ציבור, נהלל28/02/2000
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 12141מושב נהלל - הוראות בניה ** ביטול ** ראה תיק מס' ג/ 13637
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 12698נהלל - הרחבת מושב17/01/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 1278בי"ס חקלאי תיכוני בנהלל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 13637מושב נהלל - הוראות בניה18/02/2004
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 13842תחנת נהלל - מתקן הנדסי:
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 14957הודעה על הכנת תוכנית (סעיף 77,78)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 158ביה"ס החקלאי -נהלל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 15984שינוי ייעוד לשטח מסחרי , נהלל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 163נהלל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 17111שינוי יעוד מבני משק ומבני ציבור למגורים בנהלל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 17258הוראות בניה למבני משק - נהלל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 18004שילוב בית הספר החקלאי והסדרת יעודי קרקע, נהלל01/12/2011
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 18432הרחבת חוות לולים, נהלל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 18466שמושי פל"ח בראש נחלה, נהלל06/08/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 2411מרכז אזורי בנהלל11/08/1983
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 295כביש גישה למושב נהלל19/07/1962
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 3335אתור שטח ללולים - נהלל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 4223חלוקה מחדש, ביה"ס החקלאי התיכון נהלל16/11/1984
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 5312אזורים משקיים מ' נהלל16/01/1997
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 7193שינוי יעוד מאיזור חקלאי לאיזור משקים -נהלל26/12/1991
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 7259שינוי יעוד לאיזורים משקיים -נהלל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 7653שנוי יעוד מחקלאי למבני ציבור, משטרה, נהלל29/12/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 9283שינוי יעוד משטח חקלאי למסחר משולב בשרותי נופש, נהלל22/11/1999
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתיז/ מק/ 12698/ 02פיצול נחלה מס' 170 ושינוי קווי בניין - מושב נהלל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתיז/ מק/ 12698/ 03החלפת שטחים, נחלה 31 - נהלל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתיז/ מק/ 13637/ 02שינמוי בהוראות בניה , משק 7, נהלל05/08/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתיז/ מק/ 15064/ 01שינויים בחלוקת המגרשים, רמת דוד
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתיז/ מק/ 163/ 1שינוי בקו בנין אחורי, מגרש 297 , נהלל.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתיז/ מק/ 17/ 01הגדלת שטחים לצרכי ציבור - נהלל10/05/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתיז/ מק/ 5312/ 01הרחבת מרכז מזון, נהלל10/02/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתיז/ מק/ 5312/ 02איחוד וחלוקה , חוות לולים, נהלל25/09/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתיז/ מק/ 5312/ 04איחוד וחלוקה ושינוי בקו בניין , נהלל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתיז/ מק/ 5312/ 05הרחבת מרכז מזון , נהלל17/09/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתיז/ מק/ 5312/ 06הרחבת שטח המיועד לאזור משקי, והחלפת שטחים, נהלל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתיז/ מק/ 5312/ 07החלפת שטחים אזור מבני משק נהלל - לצורך תוספת לולים לחווה מאושרת.02/02/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתמשצ/ 17תכנית מפורטת מס' משצ/1724/05/1988
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתמשצ/ 17/ 1תכנית לצורכי רישום, נהלל