תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים034/ 08/ 2הקמת מתקן שידור קטן
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית1/ 17184תוספת סככות לרפת קיים + לגיטמציה לקיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית13/ 17187תוספת סככות לרפת קיים+ לגטימציה לקיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית2/ 17184יונקים לעגלים+ מתבן
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית20/ 17187תוספת לסככות לרפת קיים+לגיטמציה לקיים.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית24/ 17186תוספת סככות לרפת קימת+ לגטימציה לקיים.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית26/ 17186תוספת סככות לרפת קיים, לגיטמציה לקיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית35/ 17187תוספת לרפת+ לגיטמציה לקיים.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית4/ 17185סככת רפת חלב+ לגיטמציה +הקלה בגובה בגוש 17185 ח"ל 4
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית5/ 17185סככת רפת חלב+לגטימציה בגוש 17185 חלקה 5 בנהלל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית6/ 17185שימוש חורג לסככות עבור מזון לכלבים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 14957הודעה על הכנת תוכנית (סעיף 77,78)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 17111שינוי יעוד מבני משק ומבני ציבור למגורים בנהלל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 17258הוראות בניה למבני משק - נהלל