תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים036/ 04/ 2הקמת מתקן שידור בגובה 54 מ'
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים095/ 06/ 2לגטיזציה לחיבור קרוואן לבנין קיים
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)בקשה ועדה מקומית17/ 11099סככה לעגלות
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים230/ 08/ 2גישת רכב לחניה
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)בקשה ועדה מקומית78/ 11099שיפור והגדלת הרפת ולגיטמציה למבנה משק קימים.
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 11277תכנית מפורטת למבנן מגורים יוקנעם
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 11943איחוד וחלוקה מחדש יוקנעם המושבה
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 11968חלוקה מחדש ושינוי יעוד יוקנעם המושבה26/08/2004
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 13100יחידות ארוח במשק גולדויין יקנעם מושבה22/03/2004
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 14138איחוד וחלוקת מגרשים-יקנעם המושבה:
צפוןיזרעאלים, יקנעם עילית, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 14289יקנעם מושבה11/09/2012
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 1481שכ' מגורים מאורגנת -יקנעם
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 18464שמושי פל"ח בנחלה, אזור מגורים ד', יקנעם מושבה
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 20207שינויי ייעוד מקרקע חקלאית לתיירות,יוקנעם המושבה.
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 2266שכונה דרום מערבית יקנעם08/12/1977
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 2326אזור תעשייה ומלאכה זעירה - יוקנעם11/09/1977
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 3657מושבת יקנעם18/12/1986
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 6368שינויים תחבורתיים צומת יוקנעם.20/06/1991
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 7324עמק השלום מרכז הדרכה לתייר ולמטייל-יוקנעם מושבה25/05/1995
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 8005שנוי יעוד לתחנת תידלוק, יוקנעם מושבה12/12/1996
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 8091יוקנעם מושבה
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 9315הסדרת שטחים במושבה יוקנעם
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ בת/ 165מרכז תעשיות מדע יחזקאל.05/08/1993
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ בת/ 194אזור תעשיה יקנעם22/09/1994
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)בקשה ועדה מקומיתיוקנעם מושבה 2004/ 0727תוספת לרפת קיימת, יוקנעם מושבה
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתיז/ מק/ 3657/ 03שינוי קו בנין , יוקנעם - מושבה31/07/2005
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתיז/ מק/ 3657/ 04שינוי לתכנית מפורטת ג/ 3657 , יוקנעם16/03/2008
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתיז/ מק/ 3657/ 05שינוי קו בנין אחורי, יוקנעם מושבה14/01/2007
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתיז/ מק/ 3657/ 06איחוד וחלוקה של חלקות חקלאיות , יקנעם מושבה24/06/2007
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתיז/ מק/ 3657/ 10פיצול נחלה, יוקנעם מושבה
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתיז/ מק/ 3657/ 11שינוי קו בניין קדמי מגרש 7/1 - יקנעם מושבה18/10/2012
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתיז/ מק/ 3657/ 12שינוי בקו בניין צידי - יקנעם המושבה