תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים056/ 08/ 2החלפת עמוד תאורה קיים לעמוד תאורה בגובה 20 מ' עליו מותקנות אנטנות סלקום
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבבקשה ועדה מקומית10601/ 13סככות רפת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבבקשה ועדה מקומית10601/ 4הקמת רפת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה229/ 05/ 2תחנת תדלוק
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבבקשה ועדה מקומית4/ 10601תוספת סככת גידול מוצעת לסככת גידול קיימת ומאושרת+ מעבר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבבקשה ועדה מקומית4/ 11403בניית סככת רפת+לגיטימציה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבבקשה ועדה מקומית55/ 11403הקלה בגובה מבנה הרפת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבתוכניתג/ 13603שינוי יעוד ממגורים ב' למגורים א', שדה יעקב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבתוכניתג/ 16975תחנת שאיבה, שדה יעקב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבתוכניתג/ 17675שינוי יעוד לתחנת שאיבה וכביש גישה, שדה יעקב16/12/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבתוכניתג/ 18190תחנת תדלוק ושרותי דרך, שדה יעקב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבתוכניתג/ 3486שנוי יעוד למגורים, שדה יעקב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבתוכניתג/ 4206מרכז חניה "תקות יעקב"- שדה יעקב25/07/1991
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבתוכניתג/ 9994מגורים בשדה יעקב.24/05/2001
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבתוכניתג/ במ/ 211תוכנית מפורטת מושב שדה יעקב13/03/1996
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבתוכניתיז/ מק/ 2002/ 31שינוי יעוד ממגורים ב' למגורים א, שדה יעקב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבתוכניתיז/ מק/ 211/ 01שינוי קו בנין, שדה יעקב05/08/2004
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבתוכניתיז/ מק/ 211/ 04תחנת תדלוק במושב שדה יעקב.09/09/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבתוכניתיז/ מק/ 211/ 05תוכנית יז/ מק/ 211/ 0526/07/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבתוכניתיז/ מק/ 211/ 06שינוי קווי בניין והגדלת תכסית במגרש 31 גוש 10603 במושב שדה יעקב22/02/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבתוכניתמשצ/ 18ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים. קביעת יעודי12/10/1988
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבבקשה ועדה מקומיתשדה יעקב 2007/ 0551מתן לגיטימציה למבנהנ משק קיים