תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים056/ 08/ 2החלפת עמוד תאורה קיים לעמוד תאורה בגובה 20 מ' עליו מותקנות אנטנות סלקום
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבבקשה ועדה מקומית4/ 10601תוספת סככת גידול מוצעת לסככת גידול קיימת ומאושרת+ מעבר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבבקשה ועדה מקומית4/ 11403בניית סככת רפת+לגיטימציה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבבקשה ועדה מקומית55/ 11403הקלה בגובה מבנה הרפת