תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, מגידו, הזורעתוכניתג/ 10188גרדן סנטר, מתאר, קיבוץ הזורע
צפוןיזרעאלים, מגידו, הזורעתוכניתג/ 11701תכנית כוללת לקבוץ הזורע15/05/2002
צפוןיזרעאלים, מגידו, הזורעתוכניתג/ 14872תכנית מתאר קיבוץ הזורע
צפוןיזרעאלים, מגידו, הזורעתוכניתג/ 15933תכנית מתאר קיבוץ הזורע
צפוןיזרעאלים, מגידו, הזורעתוכניתג/ 17417תוכנית מקומית מפורטת- קיבוץ הזורע26/06/2011
צפוןיזרעאלים, מגידו, הזורעתוכניתג/ 2989קבוץ הזורע17/06/1982
צפוןיזרעאלים, מגידו, הזורעתוכניתג/ 5347חלוקת מגרשים מחדש.12/10/1988
צפוןיזרעאלים, מגידו, הזורעתוכניתג/ 6689כביש עוקף הזורע03/01/1991
צפוןיזרעאלים, מגידו, הזורעתוכניתג/ 690קבוץ הזורע03/05/1973
צפוןיזרעאלים, מגידו, הזורעתוכניתג/ 7017שינוי יעוד למגורים - קיבוץ הזורע26/12/1991
צפוןיזרעאלים, מגידו, הזורעתוכניתג/ 7996שנוי יעוד לתחנת תידלוק ושירותי דרך, קיבוץ הזורע20/06/1996
צפוןיזרעאלים, מגידו, הזורעתוכניתג/ 8766שנוי יעוד ממבני משק למגורים, קיבוץ הזורע01/09/1996
צפוןיזרעאלים, מגידו, הזורעתוכניתג/ 9175קיבוץ הזורע - פיתוח שימושי קרקע והסדרת הקיים בקיבוץ, שינוי למתאר.