תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 10625שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, מזרע30/09/2001
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 1187הרחבת קבוץ מזרע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 1289הרחבת שטח קבוץ מזרע24/10/1974
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 13812תוספת קומה לאזור התיירות בקיבוץ מזרע:03/03/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 13884תכנית מפורטת - קיבוץ מזרע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 14583מתחם מבני ציבור -מוא"ז עמר יזרעאל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 16350קיבוץ מזרע- תוכנית מפורטת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 16374קיבוץ מזרע24/09/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 16724מתחם מבני ציבור, מוא"ז עמק יזרעאל, צמוד לכביש 60 וקיבוץ מזרע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 428מתאר קבוץ מזרע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 5193תכנית מפורטת קבוץ מזרע24/06/1991
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 5311שינוי יעוד לתחנת תידלוק ע"י מזרע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 6225שטח מסחרי בקיבוץ מזרע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 8002השלמה להוראות בניה לתחנת התידלוק בתחומי מש"צ / 2 קיבוץ מזרע16/03/1995
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 8631שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מסחרי קיבוץ מזרע21/07/1996
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 9562שנוי יעוד משטח חקלאי למלונאות, קיבוץ מזרע22/05/1998
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתיז/ מק/ 5193/ 01מוסד בריאות , קיבוץ מזרע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתמשצ/ 2קביעת יעדים ואזורים בקבוץ מזרע24/12/1987