תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר גדעוןתוכניתג/ 15939חקלאי מיוחד בנחלה 20, כפר גדעון31/07/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר גדעוןתוכניתג/ 1656מחצבה -כפר גדעון
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר גדעוןתוכניתג/ 17500תחנת כפר גדעון05/01/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר גדעוןתוכניתג/ 20047שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור מגורים א' בכפר גדעון
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר גדעוןתוכניתג/ 4127אתר רכוז גרוטאות -כפר גדעון12/10/1988
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר גדעוןתוכניתג/ 7801שנוי בחלוקת מגרשים ותוספת מגרשי מגורים, כפר גדעון16/03/1997
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר גדעוןתוכניתג/ 9537שינוי יעוד מקרקע חקלאית לתחנת תידלוק, שרותי דרך ומסחר, כפר גדעון
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר גדעוןתוכניתיז/ מק/ 7801/ 01שינוי קווי בנין, כפר גדעון22/03/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר גדעוןתוכניתיז/ מק/ 7801/ 02שינוי קווי בנין, כפר גדעון21/04/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר גדעוןתוכניתיז/ מק/ 7801/ 03שינוי קו בניין , כפר גדעון09/05/2007
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר גדעוןתוכניתיז/ מק/ 7801/ 05שינוי קו בנין , כפר גדעון17/11/2011