תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה054/ 12/ 2תכנית מפורטת מק/יז/08/6540
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרערר על החלטת ולקחש"פ06/ חש/ 1ערר על החלטת ולקחש"פ לגבי תכנית יז/מק/6540/05 ת.תדלוק בכביש 73
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתג/ 12279שינוי תקנוני לקיבוץ גניגר31/08/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתג/ 12676מטווח גניגר13/02/2003
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתג/ 12842קיבוץ גניגר - הרחבה קהילתית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתג/ 1296קבוץ גניגר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתג/ 13537תחנת דלק ושרותי דרך בסמוך לגניגר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתג/ 14139הרחבת חוות לולים, קיבוץ גניגר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתג/ 16057שכונת בנים קיבוץ גניגר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתג/ 16441הרחבת חוות לולים קיימת, גניגר11/08/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתג/ 16581הרחבת לולים קיימת, קיבוץ גניגר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתג/ 17115תכנית מתאר גניגר21/10/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתג/ 20128הקמת תחנת כוח - קיבוץ גניגר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתיז/ מק/ 17115/ 01שינוי בהוראות בינוי ל-30 מגרשים-קיבוץ גניגר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתיז/ מק/ 3/ 01איחוד וחלוקה מחדש, גניגר26/11/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתיז/ מק/ 3/ 02קיבוץ גניגר28/05/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתיז/ מק/ 3/ 03הקמת 6 יח"ד באזור מגורים מאושר, גניגר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתיז/ מק/ 3/ 04שינוי קו בנין מגרש 29-30 גניגר01/07/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתיז/ מק/ 3/ 06שינוי קווי בניין , גניגר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתיז/ מק/ 6540/ 05תחנת תדלוק על כביש 73 בין צומת עדשים לגניגר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתמשצ/ 3תכנית ממש"צ / 3 , גניגר והסביבה24/12/1987