תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית11473/ 23תוספת סככות לרפת קיימת+לגיטימציה בשטח של3067מ"ר.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים157/ 04/ 2שנוי יעוד מבנה חקלאי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית17/ 11480תוספת סככות לרפת קיים+ לגיטמציה לקיים+ הריסות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית19/ 11480לגיטמציה למבנה קיים ןשימוש חורג במבנה - מטבח עוגות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית2/ 11473תוספת סככות לרפת קימת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית22/ 11480תוספת סככות לרפת קיים+ לגיטמציה לקיים.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית23/ 11473תוספת לסככה לרפת קימת+לגיטמציה לקיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית27/ 11474אורוות+דיר+מתבן+סככת זבל+לגיטמציה למחסן+גדר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית3/ 11486שימוש חורג מסככה חקלאית לחדר קירור לתוצרת חקלאית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית40/ 11474הקמת רפת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית59/ 11471תוספת סככות לרפת קימת+ לגיטמציה לקיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית67/ 11474תוספת סככות לרפת קיים+ לגיטמציה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית68/ 11474הקמת רפת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים805/ 09/ 2דרישה לתשלום היטל השבחה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית94/ 11472תוספת סככות לרפת קימת + לגיטמציה לקיים+ הריסות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 12140מושב היוגב - הוראות בניה27/05/2003
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 13589שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 14130אזור חקלאי מיוחד, בנחלה- מושב היוגב:30/04/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 14217שטח חקלאי מיוחד - משק דוד14/06/2007
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 14219שטח חקלאי מיוחד - משק ספיר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 14379היוגב - בונפידה , חקלאי מיוחד12/12/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 15739שינוי יעוד שטח מגורים א' לשטח מגורים לבעלי מקצוע-מושב היוגב24/10/2007
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 17555חלוקת שטח מגורים מחדש ותוספת פל"ח, מושב היוגב23/02/2011
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 17676תכנית מתאר - מושב היוגב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 18455בריכת היוגב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 18669הוספת מתחם למבני משק בתחום מושב היוגב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 18980הוספת מתחם למבני משק, מושב היוגב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 19307הוספת מתחם למבני משק בתחום מושב היוגב23/10/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 2376היוגב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 3973יעוד מגרשים לעובדי ציבור - מושב היוגב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 62תכנית בנין ערים מס' 6230/10/1952
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומיתהיוגב 2008/ 0417שימוש חריג ממבנה מבוקר לגידול ארנבות לפאב התאמת המבנה מבחינה אקוסטית ועפ"י הור
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתיז/ מק/ 08/ 03פיצול נחלה במשק 93 במושב היוגב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתיז/ מק/ 12140/ 01שינוי קו בנין והקלה במספר מבנים, היוגב12/12/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתיז/ מק/ 12140/ 02שינוי בהוראות קו בנין והוראות בינוי, משק שמילוביץ, היוגב09/09/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתיז/ מק/ 12140/ 03שינויים נקודתיים בנחלה מס' 91 - מושב היוגב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתיז/ מק/ 12140/ 04שינוי קו בנין והגדלת תכסית , היוגב17/11/2011
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתיז/ מק/ 14130/ 01שינוי קו בניין במשק 78, מושב היוגב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתיז/ מק/ 8/ 01פיצול מגרש 246, היוגב21/04/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתיז/ מק/ 8/ 02פיצול נחלה במשק 18 - מושב היוגב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתיז/ מק/ 8/ 04פיצול נחלה 88 - במושב היוגב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתמשצ/ 8תכנית מפורטת מס' משצ/8 - היוגב והסביבה14/01/1988