תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית11473/ 23תוספת סככות לרפת קיימת+לגיטימציה בשטח של3067מ"ר.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים157/ 04/ 2שנוי יעוד מבנה חקלאי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית17/ 11480תוספת סככות לרפת קיים+ לגיטמציה לקיים+ הריסות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית19/ 11480לגיטמציה למבנה קיים ןשימוש חורג במבנה - מטבח עוגות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית2/ 11473תוספת סככות לרפת קימת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית22/ 11480תוספת סככות לרפת קיים+ לגיטמציה לקיים.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית23/ 11473תוספת לסככה לרפת קימת+לגיטמציה לקיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית27/ 11474אורוות+דיר+מתבן+סככת זבל+לגיטמציה למחסן+גדר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית3/ 11486שימוש חורג מסככה חקלאית לחדר קירור לתוצרת חקלאית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית40/ 11474הקמת רפת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית59/ 11471תוספת סככות לרפת קימת+ לגיטמציה לקיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית67/ 11474תוספת סככות לרפת קיים+ לגיטמציה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית68/ 11474הקמת רפת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית94/ 11472תוספת סככות לרפת קימת + לגיטמציה לקיים+ הריסות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 17676תכנית מתאר - מושב היוגב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומיתהיוגב 2008/ 0417שימוש חריג ממבנה מבוקר לגידול ארנבות לפאב התאמת המבנה מבחינה אקוסטית ועפ"י הור