תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים087/ 06/ 2הקמת שתי מחלקות סיעודיות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 11304תכנית מתאר קבוץ מרחביה, מתאר 123/11/2000
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 11423ביה"ס חצב בקיבוץ מרחביה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 13090שנוי בהתווית תעלת ניקוז למעבר נחל חרוד - קיבוץ מרחביה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 13840קיבוץ מרחביה:08/06/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 151קבוץ מרחביה20/05/1954
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 15370אתר לאומי קיבוץ מרחביה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 16184אזור מגורים בקיבוץ מרחביה- חלוקה למתחמים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 16185הרחבת מתחם האתר הלאומי בקיבוץ מרחביה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 16422מוסדות ציבור ונופש, קיבוץ מרחביה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 16495תוכנית ג/ 16495
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 16679תכנית מתאר מקומית מפורטת לאזור המגורים והקהילה בקיבוץ מרחביה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 1741קבוץ מרחביה15/01/1976
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 17916אתר הסטורי לשימור, מרחביה16/07/2012
צפוןבית שאן, הגלבוע, יזרעאלים, עמק המעיינות, הגילבוע, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 20259דרך מס' 71 קטע מרחביה עד בית שאן
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 3024קבוץ מרחביה30/08/1984
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 4265אתר לאומי בתים ראשונים28/01/1985
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 7916שנוי יעוד לתחנת תידלוק ושירותי דרך, מרחביה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 9004שינוי יעוד משטח חקלאי לגן שמחות, קיבוץ מרחביה.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתיז/ מק/ 11304 / 02שינוי הוראות תכנית, קיבוץ מרחביה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתיז/ מק/ 11304/ 02שינוי הוראות תכנית, קיבוץ מרחביה08/01/2004
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתיז/ מק/ 11304/ 03שינוי מערך גישה וחניה, בי"ס חצב, קיבוץ מרחביה20/04/2004
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתיז/ מק/ 11304/ 04שינוי קו בנין, הוראות בינוי, נרחביה (קיבוץ)04/08/2011
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתיז/ מק/ 11304/ 05איחוד וחלוקה ושינוי קו בניין , קבוץ מרחביה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתיז/ מק/ 11304/ 07החלפת שטחין בין אזור תעשיה לשצ"פ מרחביה13/01/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתמשצ/ 1קביעת יעדים ואזורים ורישום אדמות קבוץ מרחביה24/12/1987
צפוןיזרעאלים, עפולה, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתתתל/ 13/ ברכבת העמק: מפגש כביש- מסילה: עפולה, מרחביה06/04/2011