תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה הגליל, שלומיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים053/ 06/ 2התנגדות לתוכנית מפורטת
צפוןמעלה הגליל, שלומיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים062/ 03/ 2חניה
צפוןמעלה הגליל, שלומיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים068/ 12/ 2לגיטימציה לבנניין מגורים קיים
צפוןמעלה הגליל, שלומיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים071/ 04/ 2תוספת לבנין מגורים קיים
צפוןמעלה הגליל, שלומיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים072/ 10/ 2לגיטימציה לבניין מגורים קיים
צפוןמעלה הגליל, שלומיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים078/ 08/ 2בניית מדרגות
צפוןמעלה הגליל, שלומיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים094/ 03/ 2לגיטימציה לכלובי תוכים
צפוןמעלה הגליל, שלומיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים142/ 10/ 2תוספת גג לחניה
צפוןמעלה הגליל, שלומיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים229/ 09/ 2תוספת למעון יום לקשיש
צפוןמעלה הגליל, שלומיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים233/ 10/ 2בקשה לחידוש היתרים
צפוןמעלה הגליל, שלומיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים234/ 10/ 2בקשה לחידוש היתרים
צפוןמעלה הגליל, שלומיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים235/ 10/ 2בקשה לחידוש היתרים
צפוןמעלה הגליל, שלומיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים239/ 09/ 2לגיטימציה לבניין מגורים קיים
צפוןמעלה הגליל, שלומיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים240/ 09/ 2שימוש חורג ממבנה שירותי דרך לבנק
צפוןמעלה הגליל, שלומיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים801/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/16485 , ג/6071
צפוןמעלה הגליל, שלומיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים832/ 10/ 2ערר היטל השבחה בתכנית ג'/9292
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתא/ 49תכנית אב שלומי
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 10335מתחם מוסדות חינוך, שינוי למתאר, שלומי.30/12/2004
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 10337שינוי גובה מפעל זוגלובק, שינוי למתאר, שלומי09/06/1999
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 10644שלומי - שינוי לג / 423019/09/2000
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 10683אתר שלומי - דורה הרחבה, שינוי למתאר17/08/2005
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 11078תכנית מס' ,11078 מתחם תיירות ונופש "חניתה", שלומי
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 11293שינוי לקטעים מתב"ע ג / 3615 - "שלומי מרכז מדעים".21/12/2000
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 11503תכנוןמחדש מרכז שלומי, מתאר 114/11/2004
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 11607מתחם חברת א.ש. רהט, שלומי, מתאר 127/08/2000
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 12374הגדלת זכויות בניה בשטח שאושר לשירותי דרך10/12/2002
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 12482יחידות אירוח בשלומי31/07/2008
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 12687שלומי מבנה ציבור שינוי לג/ במ/ 2415/03/2005
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 12853שלומי גן ילדים, שינויים לקטעים מתכנית ג/ 967124/06/2003
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 13018שינוי לתכנית ג/ 6071, ג/ 7822 ות1 / 52 / 216/06/2003
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 13212שינוי לתכנית ג/ 5980, של מועצה מקומית שלומי03/05/2005
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 13300"שלומי-מרפאה"
צפוןמטה אשר, מעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 13334מבואות שלומי (מערב)
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 13367שינוי יעוד ושינוי קווי בנין במגרש 34
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 13368גבעת שלומי, ריאד אספניולי
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 13492שנוי קו בנין, הגדלת אחוזי בניה ושנוי יעוד בשלומי
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 13632שכונת מגורים באדמית (שלומי)
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 13669שנוי לתכנית ג/ 3615 - שלומי10/06/2004
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 13729מתחם משולש חניתה- שינוי לג/ 8437
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 13731הוספת אחוזי בניה - שנוי ל-ג/ 967124/07/2005
צפוןמטה אשר, מעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 13764תכנית מתאר לשלומי01/06/2010
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 13915פארק מרכז שלומי28/06/2007
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 13991שינוי לתכנית ג/במ/24-שכונת שלומית בשלומי
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 13992הגדלת שטחי בניה בשכונת שלומית, שינוי ל- ג/במ 24
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 14113שלומי - גבעת חמודות קטעים: F, G ,H
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 14114שלומי - גבעת חמודות מתחם 3
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 14115שלומי - גבעת חמודות מתחם מס' 2
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 14490מסוף תחבורתי שלומי04/09/2006
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 14586הגדלת אחוזי בניה ושנוי קווי בנין ,שלומי
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 14794שינוי יעוד משטח לתכנון עתידי וחניה לשטח למבני צבור, שלומי17/12/2008
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 15202פנינת הצפון, שינוי לתכנית ג/ 7441 , 96 יח"ד10/07/2008
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 15205מתחם תירות ונופש שלומי, שינוי לג/ 4459 וג/ 8437
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 15210שינוי יעוד מתעשיה למגורים, שלומי
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 15495שלומי- מורד הנחל א'23/10/2012
צפוןמטה אשר, מעלה הגליל, מעלה יוסף, שלומי, חניתהתוכניתג/ 15750יערות מצובה - חניתה
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 15781שינוי יעוד למגורים משולב במסחר בשלומי-שנוי לתכנית ג/ 5980
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 15832שינוי בזכויות הבניה במגרש 403,שלומי
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 16383שינוי תקנוני לתכנית ג/6071, שלומי
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 16485תיקון מתארי - שלומי17/12/2008
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 16491הקטנת קו בניין והגדלת אחוזי בנייה , שלומי
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 16591שינוי אחוזי בנייה וקווי בניין , שלומי
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 16991שינוי אחוזי בניה, קווי בנין ויעוד השטח
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 17083שכונת אידמית -שלומי
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 17483שינוי יעוד קרקע של פחת תכנוני למגורים, שלומי
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 17998שנוי תוואי כביש 8990, שלומי - חניתה
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 18959מתחם תיירות ונופש, שלומי
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 19069מתחם גריאטרי, שלומי
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 1916תכנית מס' 191606/02/1975
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 19214שינוי יעוד והוראות בניה, שלומי
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 19291הוספת יח"ד הגדלת אחוזי בניה הגדלת בתכסית קרקע,הוספת קומה שינוי קווי בנין שלומי
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 19778מתחם 4 גבעת חמודות, שלומי
צפוןמטה אשר, מעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 19779מתחמים 2 ו-3, מתחם חמודות, שלומי
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 1978ביוב מרכזי בשלומי
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 19780שלומי מתחמי החמודות- מתחם 1 צפון
צפוןמטה אשר, מעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 19781מתחם 5, גבעת חמודות, שלומי
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 19794שכומת מגורים אדמית, שלומי
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 19919שינוי קווי בניין אחוזי בנייה ותוספת יח"ד רח' הרב עוזיאל שלומי
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 1999שכונה דרומית -שלומי17/04/1977
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 2003חלוקת שטחים -שלומי13/05/1976
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 20044הגדלת אחוזי בניה ושינוי מגבלות בניה ברחוב האלון שלומי
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 20054הגדלת אחוזי בניה ושינוי קווי בנין שלומי
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 20127הגדלת זכויות בניה במגרש 247 בשלומי
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 20208מתחם גריאטרי שלומי
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 20450חמודות מתחם מס' 1 - שלומי
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 2779תכנית מתאר שלומי
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 2878שכונה מערבית, שלומי
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 2986שנוי יעוד מחקלאי לתעישה -שלומי17/04/1980
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 3147שכונת מגורים בנה ביתך שלומי
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 3500שכונה מערבית שלומי06/08/1981
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 3615מתנ"ס, בריכת שחיה ומרכז ספורט, שלומי27/02/2003
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 3633שנוי יעוד לתחנת תידלוק -שלומי - (גניזה)
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 3915שינוי יעוד לתעשייה ומלאכה10/11/1983
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 4163שנוי יעוד להגדלת אזור התעשיה, שלומי - (גניזה)
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 4230שלומי05/08/1984
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 4445אזור תעשיה שלומי
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 512תכנית מתאר שלומי
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 5658יעוד שטח לתעשיה09/01/1989
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 5888מרכז תעשייתי משולב - (גניזה)
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 5889תקון דרכים ומגרשים לתעשייה - שלומי08/11/1990
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 5980הסדר זכויות קרקע ובניה קטע א'