תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים003/ 03/ 2הקמת מתקן שידור
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים022/ 05/ 2אי מתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים030/ 04/ 2הקמת בית מגורים חדש על קומת מרתף
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים083/ 11/ 2העדר הסדרת דרך גישה
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים104/ 03/ 2סככה חקלאית + מחסן חקלאי
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים110/ 04/ 2התנגדות לתכנית מפורטת
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים115/ 12/ 2אי מתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים129/ 04/ 2סככה חקלאית + מחסן חקלאי
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים130/ 04/ 2סככה חקלאית ומחסן חקלאי
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים141/ 07/ 2מבנים חקלאים לגיטימציה ותוספות
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים159/ 12/ 2מתקן פוטו וולטאי, שער חשמליוגדר רשת
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים177/ 03/ 2בניית מחסן חקלאי וסככה חקלאית
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים183/ 03/ 02דיר צאן
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים183/ 03/ 2מבנים חקלאיים בניה חדשה
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים194/ 02/ 2לגיטימציה ותוספת למגורים
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים216/ 09/ 2תוספת בניין מגוריםחדש
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים217/ 09/ 2תוספת בניי מגורים חדש
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים278/ 05/ 2בנית דיר צאן מתבן ומחסן
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים290/ 05/ 2מגורים - שתי יחידות
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים801/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג/6504 ו ג/14589
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים803/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג/6504 ו ג/14589
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים804/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג/6504 ו ג/14589
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים805/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג/6504 וג/14589
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים806/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג/6504 ו ג/14589
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים807/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג/6504 ו ג/14589
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים808/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג/6504 וג/14589
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים877/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג'/9145
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 11475/ 22איחוד וחלוקה מחדש, משהד01/09/2004
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 11477/ 33חלוקת קרקע בהסכמה וקביעת הוראות בניה, משהד24/12/2008
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 6485/ 08תוכנית 9/ מע/ מק/ 6485/ 0826/03/2001
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 6485/ 20איחוד וחלוקה, הגדל שצ"פ, ושינוי קו בנין, משהד21/01/2004
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 6485/ 21חלוקה ללא הסכמה , שינוי קו בנין, משהד10/02/2005
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 6485/ 28שינוי קווי בניין , משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 6485/ 30שינוי מיקום שצ''פ במסגרת איחוד וחלוקה מחדש. משהד31/08/2006
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 6485/ 31איחוד וחלוקה ושינוי תוואי דרך, משהד07/06/2006
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 6485/ 32איחוד וחלוקה בהסכמה , משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 6485/ 38שינוי הוראות בניה, משהד17/11/2010
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 6485/ 40שינוי הוראות בניה, משהד28/10/2010
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 6485/ 42שינוי הוראות בניה, משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 6485/ 44שינוי בקווי בניין - משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 6485/ 9תוכנית 9/ מע/ מק/ 6485/ 903/02/2000
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 8601/ 41שינוי הסדרי תנועה ונגישות ושינוי בינוי , רומת הייב
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מק/ מע/ 6485/ 01תוכנית 9/ מק/ מע/ 6485/ 0106/01/1999
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתא/ 37תכנית אב משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 10178שינוי יעוד משטח פרטי פתוח ומגורים א' למסחר ומגוריםשינוי למתאר, משהד.
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 10616שינוי במערכת הדרכים וחלוקה חדשה, שינוי למתאר, משהד.
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 10890שכונת מגורים צפונית - שינוי למתאר, משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 10893שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', שינוי למתאר, משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 11083שינוי יעוד מחקלאי למגורים ודרכים, משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 11316שינוי יעוד מאזור חקלאי למסחר
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 11346שיוני יעוד מאזור חקלאי לקרית חינוך, משהד, מתאר 119/09/2000
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 11475שינוי יעוד מאזור עתיקות למגורים א'19/09/2000
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 11477שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים, מבני ציבור, שצ"פ והתווית דרכים, משהד, מתאר 114/07/2004
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 11584שינוי יעוד מחקלאי לאתר לסילוק פסולת מוצקה
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 11656הגדלת אחוזי בניה ושינוי הוראות בניה
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 1228תוכנית מתאר משהד18/11/1982
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 12362תחנת תדלוק מדרגה ג
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 12536שינוי בתוואי דרך ובהוראות בניה משהד13/02/2003
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 12611הרחבת שטח למגורים
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 12766שכונה מזרחית - 375 יח"ד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 1308הרחבת תחום בניה -משהד26/10/1972
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 13186ביטול שטח ציבורי פתוח
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 13240שינוי יעוד ממגורים ושצ"פ למבנה ציבור
צפוןמבוא העמקים, כפר כנא, משהדתוכניתג/ 13411תכנון שכונת מגורים
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 13619הקמת שכ' מגורים,מסחר ובי"ס מקיף
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 13696שינוי בהוראות וזכויות בניה - לגיטימציה03/03/2005
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 13938הקטנת שטח למבנה ציבור:13/03/2007
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 14543הצרת דרך מקומית, משהד
צפוןמבוא העמקים, כפר כנא, משהדתוכניתג/ 14589שכונת מגורים צפון מזרחית משהד22/10/2009
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 14592הרחבת נקודתית למגורים, משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 14810מוקד מסחרי על דרך 77, משהד
צפוןמבוא העמקים, נצרת עילית, משהדתוכניתג/ 15227הרחבה נקודתית לאזור תעשיה ציפורית, משהד ונצרת עילית
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 1533הרחבת תחום הבניה -משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 15380הרחבה לשכונת מגורים של כ- 114 יחידות דיור, משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 15382הקמת שכונה מערבית צפונית - 180 יח"ד משהד11/11/2008
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 15426שכונת מגורים צפונית, משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 15427שכונת מגורים מערבית, משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 15428הרחבה נקודתית למגורים ומסחר, משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 15429שכונת מגורים מזרחית- משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 15801שינוי צומת הכניסה ותואי דרך 754 בכניסה למשהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 1597שנוי יעוד למפעל בלוקים -משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 16046שכונת מגורים צפונית , משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 16047שכונת מגורים מזרחית
צפוןמבוא העמקים, נצרת עילית, משהדתוכניתג/ 16166הרחבת שטח לתעשיה מלאכה ומסחר, משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 16285שינוי צומת הכניסה למשהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 17128שכונת מגורים צפונית - 200 יח"ד , משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 17219הרחבת שטח למגורים, משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 17624הרחבת שטחי המגורים, צפון משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 17644הרחבת שטח המגורים, משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 18716שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א'- משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 1930יעוד השטח למגורים -משהד21/10/1976
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 19693שינוי בהוראות וזכויות בניה משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 19869הרחבת שכונת מגורים -משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 20307הודעה בדבר הכנת תוכנית ומתן תנאים להוצאת היתרי בנייה - משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 2804שנוי תואי דרך וחלוקת -משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 2805חלוקת חלקה, משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 2816שנוי יעוד לשטח ספורט במשהד17/07/1980
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 3249שנוי יעוד לתחנת תידלוק -משהד - (ניזה)
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 3733שנוי יעוד למלאכה ותעשיה -משהד25/03/1982
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 3752שנוי יעוד למגורים -משהד - (גניזה)