תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים013/ 11/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים024/ 10/ 2שילוב של מתקן תיקשורת על עמוד חשמל
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים046/ 09/ 2שימוש חורג ממגורים להסעדה
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים049/ 12/ 2שינוי שימוש מהיתר מחדר מכונות לצורך מקווה להכנת כלות
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים081/ 10/ 2ערר על התנגדות להיתר בניה
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים087/ 11/ 2משטח מחסן לחנייה מקורה
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים115/ 02שינוי גמר חזיתות
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים132/ 07/ 2תוספת למגורים
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים227/ 11/ 2לגיטימציה למערכת פווטו וולטאי
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים288/ 08/ 2בנית חדר מ.מ.ד
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים295/ 05/ 2בקשה לבית מגורים 2 קומות
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים296/ 10/ 2ליגליזציה לבניין קיים
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים301/ 09/ 2תוספת ממ"ד
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים301/ 10/ 2שימוש חורג עפ"י סעיף 149 לחוק לבריכת שחייה קיימת בשטח של 50 מ"ר + לגיטימציה למ
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים309/ 08/ 2מגורים
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים803/ 11/ 2ערר בגין תוכניות ג/4826 , ג/16384
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8102/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/4826 וג'/16384
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8106/ 10/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכנית ג/3663
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים812/ 09/ 2שומת היטל השבחה מתכניות ג/4826 ג/6793 ג/11147
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים813/ 10/ 2היטל השבחה מתכנית ג/16384
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים825/ 11/ 2ערר בגין תוכניות ג/4826 , ג/16384
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים865/ 10/ 2ערר על היטל השבחה בגין תכנית ג'/4826 ו-ג'/16384
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 11147כפר ורדים - מגורים ומסחר12/03/2001
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 11235כפר ורדים שלב ב' שכונה ה' - שינוי יעוד משצ"פ למוסדות ציבור - כפר הורדים18/05/2005
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 11469כפר ורדים, שלב ג', מתאר 1
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 12196כפר ורדים שלב ב' - הגדלת אחוזי בניה02/08/2001
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 13374שינוי יעוד לשרותי דרך
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 14060הגדלת אחוזי בניה במגרש 255 בכפר הורדים שינוי לג/במ/ 277:08/02/2005
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 14803שינוי קו בנין ואחוזי בניה, כפר ורדים
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 14935הגדלת אחוזי בניה, כפר ורדים28/06/2006
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 14951הגדלת אחוזי בניה באזור מגורים, כפר ורדים
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 15267שיכון ציבורי 62/1263/4
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 15268שיכון צבורי מס' 62/1263/5 כפר ורדים
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 15271שיכון ציבורי 62/1263/3 כפר ורדים
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 15442כפר ורדים שלב ג' - שנוי לתכניות
צפוןמעלה הגליל, מעלה נפתלי, כפר ורדיםתוכניתג/ 16384הגדלת שטח מותר לבניה, כפר ורדים05/03/2009
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 19449הרחבת מרכז השיקום, הסדרת דרכי גישה וחניות, איחוד מגרשים ושינוי יעוד הוראות
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 19453תכנית להגדלת אחוזי ושטחי בנייה, שינוי הוראות בנייה ושינוי קו בניין אחורי
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 20344הגדלת זכויות בנייה ושינוי בקווי בניין בחלקות 127,128,כפר הוורדים.
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 3663כפר ורדים16/02/1981
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 3844כפר ורד הגליל03/05/1984
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 3847התוית דרכים -כפר הורדים - (גניזה)
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 4404כפר הורדים11/08/1983
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 4826שנויים שונים בכפר ורדים -כפר הורדים15/11/1990
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 5033תכנית אם לביוב כפר הורדים - גניזה)
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 5169שכונת הקוטג'ים כפר הורדים
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 5356הגדלת מידת המגרשים
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 7489שנוי יעוד לניני ציבור, כפר ורדים.30/01/1994
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 7490שנוי יעוד למגורים, כפר ורדים21/10/1993
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 7492שנוי יעוד למגורים, כפר הורדים03/02/1994
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 7569שינוי יעוד למגורים - כפר ורדים30/01/1994
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 7890שנוי יעוד לתחנת דלק, כפר הורדים - (גניזה)
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 8061שנוי יעוד למגורים, כפר הורדים09/06/1994
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 8378תחנת דלק שנוי ל7890- כפר הורדים (גניזה)
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 8563תכנון מחדש והרחבת כפר הורדים - (גניזה)
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 8565שנוי יעוד משטח ציבורי פתוח למרכז אזרחי כפר ורדים.21/04/1996
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 8566תכנון כביש מחבר עין יעקב - תרשיחא אל כביש תרשיחא ינוח, שינוי למתאר, כפר הורדי
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 9195השלמת תכנון גבולות השפוט של המועצה המקומית כפר ורדים, שלב ג'.
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 9196תכנון ועדכון תכניות כפר ורדים שלבים א' ו-ב', שינוילמתאר.
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 9849מרכז תרבות כפר ורדים, שינוי למתאר.
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 9873שינוי יעוד מדרך ציבורית למגורים ולהיפך, שינוי למתאר, כפר ורדים.27/01/2004
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 9952קביעת שטחים לשימושים שונים, עדכון שלבים א' ו-ב', שינוי למתאר, ורדים
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ במ/ 175כפר ורדים16/01/1994
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ במ/ 277כפר ורדים - שלב ב', שינוי לתקנון ג / במ / 175.06/04/2000
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ במ/ 84כפר הורדים
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתגנ/ 17707הוספת שימושים וזכויות בניה במגרש 146, כפר הורדים24/12/2009
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתמג/ מק/ 02/ 33שינוי הוראות התכנית לגבי מגורים א', כפר הורדים24/03/2003
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתמג/ מק/ 05/ 21שינוי תכנית בינוי, שכונה ו, כפר ורדים
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתמג/ מק/ 2000/ 1העברת זכויות בנייה בין המגרשים בתכנית מבלי לשנות יעודים, כפר הורדים
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתמג/ מק/ 2000/ 33הסטת תוואי כביש מס' 3, שלב ב' - כפר הורדים30/08/2001
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתמג/ מק/ 2003/ 58שינוי קו בנין צידי, כפר הורדים30/06/2004
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתמג/ מק/ 2005/ 14שינוי תכנית בינוי שכונה ו' , כפר הורדים19/09/2005
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתמג/ מק/ 2005/ 21שינוי מקום חניה , כפר הורדים17/11/2005
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתמג/ מק/ 2007/ 48שינוי קו בנין , בשלב א' כפר הורדים
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתמג/ מק/ 2009/ 39שינוי קו בנין למתן לגיטימציה לבניה קיימת , כפר הורדים
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתמג/ מק/ 2011/ 3שינוי קוי בנין והקמת בריכת שחיה פרטית בכפר ורדים28/12/2011
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתמג/ מק/ 99/ 14שינוי בקו בנין במגרש 8 / 700 כפר הורדים09/12/1999
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתמג/ מק/ 99/ 15שינוי לתכנית מפורטת ג / במ / 277 , כפר הורדים בהתאם לסעיף 62א(א) לחוק18/11/1999
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתמג/ מק/ 99/ 29חלוקת מגרשים שלב ג', כפר הורדים03/05/2000
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתמג/ מק/ 99/ 30שינוי לגבמ / ,175 ג / במ / 277 , שלב ב' , כפר הורדים03/05/2000
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתק/ 20491קידוח נסיון בר-אור 1
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתתרשצ/ 1/ 6/ 60/ 2רישום שיכונים ציבוריים הוראת שעה תשכ"ד 1964- כפר הורדים
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתתרשצ/ 2/ 8/ 60/ 2תכנית שיכון ציבורי מס' 8 / 60 / 2 שינוי לתרש"צ 2 / 60 / 2 שהוכנה לפי חוק רישום
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתתרשצ/ 2/ 9/ 60/ 2תכנית שיכון ציבורי - לפי חוק רישום שיכונים ציבורים. כפר הורדים