תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים031/ 05/ 2תוכנית איחוד וחלוקה
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים068/ 04/ 2תוספת מגורים
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים106/ 02התנגדות לתכנית מפורטת מג/מק - 32/2001
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים181/ 05/ 2מגורים
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעבקשה ועדה מקומית52/ 19198שימוש חורג - הצבת מגרסה ניידת זמנית.
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 10082שכונה צפונית - כפר כסרא, שינוי למתאר.27/08/2000
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 10333שינוי מספר 15 לתמ"מ 2, אזור תעשיה כסרא סמיע-פקיעין
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 10413שינוי יעוד מאזור למבנה צבור למבנה תעשייה זעירה, שינוי למתאר, סמיע
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 10441שינוייעוד משטח חקלאי למגורים, כיסרא
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 10513שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב', שינוי למתאר, כסרא.
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 10776שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' והרחבת דרך
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 10794חלק מתכנית מפורטת ג / 8791 - אזור תעשיה כיסרא-סמיע-פקיעין (בתהליך
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 10812הרחבה לתכנית מתאר כפר סמיע
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 10825סלילת כבישים, כפר סמיע, שינוי למתאר
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 10826סלילת כבישים בסמיע, שינוי למתאר
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 10982שינוי יעוד משטח חקלאי להקמת תחנת תדלוק
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 11031שינוי יעוד מקרקע מגורים לקרקע חקלאית - כפר סמיע
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 11098שינוי יעוד מחקלאי למגורים א',סמיע14/09/2003
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 11148תחנת שאיבה דרומית לביוב, כסרא סמיע03/05/2001
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 11266שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', הרחבת דרך ובנייני ציבור, כפר סמיע , מתאר 1
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 11294שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' ודרך גישה, סמיע, מתאר 1
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 11328שינוי יעוד מחקלאי למתקן הנדסי, כסרא סמיע, מתאר 111/05/2004
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 11504שכונה צפונית - כפר כסרא, מתאר 1
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 11548שנוי יעוד מחקלאי למגורים א', סמיע23/10/2001
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 11669סמיע, שינוי יעוד מאזור חקלאי לאיזור מגורים א', הרחבת דרך קיימת, שטח לבנייני05/02/2006
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 11780שינוי יעוד מחקלאי למגורים, כסרא
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 11831שינוי יעוד מציבורי למגורים, וממגורים לציבורי, סמיע14/02/2002
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 12133דרך גישה למרכז הדרוזי מתפן והסתעפות לכיסרא
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 12275כסרא - שינוי לג/ 806021/09/2003
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 12290סמיע, שינוי לתקנון ג/ במ/ 24427/02/2003
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 12308שינוי יעוד קרקע לתחנת תדלוק
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 12370שינוי יעוד למבני ציבור, מגורים א' ודרך בסמיע27/06/2002
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 12372שינוי לשכונה צפונית, כסרא, שינוי לג/ 10082
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 12513בריכת סמיע24/02/2005
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 12597שינוי יעוד מחקלאי למגורים, סמיע
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 12600בריכת סמיע
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 12791שינוי לתכנית ג/ 7466
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 12822כסרא שכונה לחיילים משוחררים.
צפוןמעלה הגליל, מעלה נפתלי, כסרא-סמיע, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 12973אזור תעשיה כסרא-סמיע-פקיעין
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 12974תכנית המהווה שינוי לתכנית מתאר ג/ 806017/01/2005
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 13196כסרא, שכונה צפונית , שינוי לתכנית מס' ג/1008224/02/2005
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 13201שינוי לתכנית ג/ 7466 בכפר סמיע11/05/2004
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 1331שינוי יעוד -כיסרא25/12/1975
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 13370שינוי לתכנית מתאר בכסרא
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 13371שינוי לתכנית מתאר בכסרא
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 1342שנוי יעוד חלקה -כפר סמיע
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 13491שנוי לתכנית מתאר מאושרת ג/ 13491
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 13546שנוי יעוד מחקלאי למגורים א'09/07/2006
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 13977שנוי לתכנית ג/ 8060 בכסרא סמיע:
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 13993שינוי יעוד לשטח גריסת אבן ודרך
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 14044שנוי לתכנית מתאר ג/ 8060 בכפר כסרא - מאושרת:
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 14403שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' ודרך, שינוי לג/8060-כסרא-שכונה מזרחית05/02/2006
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 14495שכונה לחיילים משוחררים כסרא25/07/2006
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 14535שנוי תוואי דרך בכפר כסרא10/07/2008
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 14796שכונה מערבית, כסרא
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 14798ביטול קטע מדרך 16 והפיכתו לשביל הולכי רגל, סמיע
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 14800שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', כפר כסרא
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 14946שינוי יעוד לשטח מגורים, מבני צבור, שצ"פ ודרך, כסרא
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 14947שנוי יעוד מחקלאי ודרך למגורים, שפ"פ ודרך, כסרא
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 15057שינוי יעוד ממגורים, חקלאי ודרכים למגורים, שפ"פ ודרכים, כפר סמיע
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 15058שינוי תוואי דרך, כפר כסרא
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 15076שנוי למגורים ומבני ציבור, כפר סמיע05/03/2009
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 15106שנוי יעוד מחקלאי למגורים ודרך, כסרא
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 15108שנוי יעוד מחקלאי ודרך למגורים, שפ"פ ודרך, כסרא
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 15109כיסרא שכונה לחילים משוחררים20/03/2008
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 15208שינוי יעוד לחקלאי מיוחד, כסרא09/07/2006
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 15343שינוי תוואי דרך קיימת והקטנת רוחב דרך, כסרא
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 15359שינוי יעוד למגורים, דרכים ושפ"פ, כפר סמיע01/12/2011
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 15611שנוי יעוד מחקלאי ודרכים למגורים,שצ"פ ודרכים,שנוי לתכנית ג/ 7466-כפר סמיע.
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 15620שינוי יעוד משטח חקלאי לאתר סילוק פסולת ודרכים
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 15683אתר הנצחה משותף כיסרא - סמיע - פקיעין
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 1571הרחבת תחום -כפר סמיע
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 1578הרחבת התחום -כיסרא
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 15829שנוי יעוד למגורים,שפ"פ ודרך,שנוי לג/ 8060 -כסרא סמיע
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 15836שינוי יעוד מחקלאי למגורים ושינוי תוואי דרך 51,שינוי לג/ 8060,כסרא שכונה מערבית12/01/2009
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 15955שכונה מערבית, שינוי יעוד למגורים א' ודרך, כסרא
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 16016שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' ודרך, בכפר כסרא
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 16018שכונה דרומית מערבית, כסרא
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 1641מחצבה -כיסרא
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 1642מחצבה -כיסרא
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 16524שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים ב', מתקנים הנדסיים ודרך גישה, כסרא
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 17168דרך מס' 22, ג'ת
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 17169ביטול קטע מדרך מס' 7 ושינוי בקווי בנין, כיסרא - סמיע
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 17697שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ודרכים, כפר סמיע
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 17878שנוי יעוד מחקלאי למגורים, סמיע15/05/2011
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 18896ביטול דרך להולכי רגל, כסרא
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 19746שינוי יעוד קרקע למבנים ומוסדות ציבור- כיסרא06/08/2012
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 2027שנוי יעוד -כפר סמיע
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 2314שנוי יעוד למגורים, כפר סמיע - (גניזה)
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 2338שנוי יעוד למחצבה -כיסרא - (גניזה)
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 2572תכנית מתאר כפר סמיע02/06/1983
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 2573תכנית מתאר כיסרא
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 3023שנוי יעוד למגורים -כפר סמיע14/02/1980
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 3187שנוי יעוד למגורים, כפר סמיע (גניזה )
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 3188שנוי יעוד למגורים, כפר סמיע - (גניזה)
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 3362מרכז אזורי מרכז הגליל - כיסרא23/10/1985
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 3606שנוי יעוד למגורים, כפר סמיע - (גניזה)
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 3961שנוי יעוד למגורים, כפר סמיע
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 4242שינוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 4701מרכז אזרחי מסחרי, נרכז הגליל, כיסרא