תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים047/ 10/ 2התקנת מערכת פוטו וולטארים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהבקשה ועדה מקומית9/ 18226בית צמחיה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 10020תחום שטח לפתוח הרחבת הישוב וקביעת הוראות, שינוי למתאר, יערה06/04/2003
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 10514הרחבת השכונה הבדואית יערה, שינוי למתאר.14/12/2004
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 10955שינוי יעוד מאזור חקלאי למבנים חקלאיים, יערה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 11267קידוח יערה 7 - מתקן הנדסי
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 11788שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי לתכנית ג/ 2680, יערה07/03/2002
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 126יערה11/12/1952
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 12854העלאת אחוזי בניה באזור מגורים למקצועיים28/09/2006
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 14446שינוי לתכניות מפורטות ג/10020 ו- ג/6314 המאושרות05/06/2008
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 14622יעוד שטח למתקן הנדסי של חברת מקורות, יערה05/02/2008
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 14802שינוי יעוד למגורים לחקלאיים ולשטח חקלאי מיוחד, יערה12/12/2006
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 15105שינוי עיוד לחקלאי מיוחד\ יערה22/03/2007
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 17579שינוי יעוד קרקע בנחלה מס' 105, מושב יערה21/07/2011
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 18626שינוי יעוד קרקע בנחלה מס' 59, יערה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 18627שינוי יעוד קרקע בנחלה מס' 107, יערה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 18866שנוי יעוד קרקע בנחלה 59, מושב יערה21/05/2012
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 18875הוספת שימושי קרקע ואחוזי בניה בנחלה 107, יערה14/06/2012
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 2680מושב יערה16/09/2010
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 3914שינוי יעוד חלוקה - יערה24/11/1983
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 4805שכונת לולים מושב יערה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 5056שנוי יעוד למגורים, יערה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 6314תוספת מגורים -יערה08/02/1996
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 6808שינוי יעוד לבית העלמין
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 8549תכנית מס' ג / 8549 , שינוי יעוד למבני משק, יערה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 8732שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד - לול. מושב יערה.01/06/2010
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתגנ/ 18034הגדלת אחוזי בנייה במגרש 32, יערה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתגנ/ 18366הגדלת אחוזי בניה במגרש 32, יערה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתמג/ מק/ 2002/ 52שינו קו בנין צדדי, יערה08/05/2003