תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים059/ 04/ 2דיר כבשים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים244/ 08/ 2מתקן הנדסי
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 11030שינוי יעוד קרקע משטח למבני ציבור למגורים וציבורי פתוח - מושב חוסן22/11/1999
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 11099שינוי יעוד קרקע משטח למבני משק חקלאיים לשטח חקלאי ניוחד, חוסן03/05/2001
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 11237השלמת מרכז ספורט אגם מונפורט16/08/2001
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 12376מושב חוסן - מגורים, שינוי לג/ 218021/08/2002
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 12655מושב חוסן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 13110מושב חוסן04/09/2003
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 13111תיקון תוואי דרכים בחוסן, שינוי לתכנית ג/218009/03/2004
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 13524שינוי יעוד לתיירות ונופש - חוות סוסים, מושב חוסן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 13550שינוי יעוד לתיירות ונופש במושב חוסן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 13556חוסן - חלוקה למגרשים08/06/2005
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 13667הגדלת שטח מגורים בנחלה 3(12) במושב חוסן23/09/2004
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 13809חוסן-מגרש 32, שינוי לץכנית ג/ 2180:16/12/2010
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 13823מרכז תעסוקה, חוסן29/12/2005
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 13892שנוי יעוד מחקלאי לתיירות ונופש:
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 13974שנוי יעוד מחקלאי לדרכים,מסחר,תירות ונופש-מושב חוסן:
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 14140שנוי יעוד מחקלאי לדרך, תיירות ונופש שינוי לג/במ/5640-חוסן:
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 14141שינוי לתכנית ג/ 2180 ו-ג/במ/109 מאושרות בחוסן:
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 14209שינוי יעוד מחקלאי למגורים ושינוי % בניה, שינוי-מושב חוסן:
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 14333שינוי יעוד ממגורים וחקלאי למגורים, תיירות ונופש-מושב חוסן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 14482שינוי יעוד מחקלאיל שטח מסחרי ודרך, חוסן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 14488הגדלת שטח מגורים בהחלה 18 במושב חוסןף שינוי לתוכנית ג/ 2180 המאושרת, חוסן03/05/2005
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 14489הגדלת שטח מגורים בנחלה 36 במושב חוסן, שנוי לג/ 2180 המאושרת30/04/2008
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 15054מתחם מסחר ותיירות "מול האגם" מושב חוסן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 15060שינוי יעוד לחקלאי מיוחד, חוסן27/11/2007
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 15075שנוי יעוד למסחר תיירות ונופש, חוסן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 15104שינוי יעוד מחקלאי ודרך לדרך מסחר תיירות ונופש, חוסן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 15228שינוי יעוד ממבני משק לשטח תיירות, נופש ומסחר, מושב חוסן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 15229שנוי יעוד ממבני משק לשטח תיירות, נופש ומסחר, מושב חוסן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 15334בית עלמין יהודי אזורי, חוסן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 15344שינוי קווי בנין ושנוי יעוד למגורים תיירות ונופש, חוסן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 15612שנוי יעוד ממגורים ומבני משק למגורים,שנוי לג/ 2180 בחוסן.
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 15680שינוי ממגורים ומבני משק למגורים, מושב חוסן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 15827שנוי יעוד משטח מבני משק לשטח תיירות ונופש ומסחר,מושב חוסן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 15830שינוי יעוד למגורים,מבני משק,שנוי לג/ 2180 וג/ 13111 בחוסן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 15835שינוי יעוד למגורים,מבני משק פרטי מיוחד ודרך,שינוי לג/ 2180,חוסן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 16021שינוי לתכנית ג/ 2180, מושב חוסן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 16022שינוי יעוד לתיירות ונופש בצומת חוסן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 16601שינוי קווי בנין ושינוי ייעוד השטח , חוסן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 17159מושב חוסן נחלה 33 שינוי למסחר ומשרדים25/11/2010
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 17265נחלה 15 - חוסן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 17477שינוי יעוד קרקע לשטח למבני משק, מושב חוסן07/03/2010
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 17925שנוי יעוד בנחלה 14, מושב חוסן22/12/2011
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 18171שנוי יעוד קרקע בנחלות מס' 43, 60, חוסן31/08/2011
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 18237הרחבת מתחם משקי, מושב חוסן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 18238תחנת שאיבה לביוב , חוסן01/11/2012
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 18672שנוי יעוד קרקע ושנוי הוראות בניה בנחלה 17, חוסן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 18727שנוי הוראות בניה ויעוד שטח מבני משק חקלאיים לשטח נופש כפרי בנחלה 67, חוסן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 19339שינוי יעוד קרקע בנחלה מס' 58, מושב חוסן
צפוןמעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 19738מושב חוסן קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 20055שינוי ייעוד קרקע בנחלה מס' 31 במושב חוסן .
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 20457שינוי יעוד קרקע בנחלה מס' 32 - מושב חוסן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 2180מושב חוסן09/08/1979
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 2714מושב חוסן24/01/1980
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 28חוסן (סוכמתא)23/09/1952
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 5055תחנת תידלוק ליד צומת ח'סן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 6013מרכז ספורט ונופש, אגם הגליל16/03/1995
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 8153שנוי יעוד למגורים , חוסן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 8946יעוד שטח למסחר ומלאכה, חוסן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 8950שינוי יעוד מחקלאי למסחר ומלאכה, מושב חוסן. (גניזה)
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 9625שנוי יעוד מציבורי למגורים וממבני משק למגורים מושב חוסן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 9715שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה, שינוי למתאר, חוסן.
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ במ/ 109חוסן29/07/1993
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתגנ/ 15493שנוי יעוד משטח מבני משק למגורים-שנוי ל-ג/ 2180
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתמג/ מק/ 2004/ 3שינוי קו בנין צדדי ואחורי, חוסן11/04/2005
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתמג/ מק/ 2011/ 27שינוי קו בניין צדדי מכיוון ש.פ.פ לבניה הקיימת בפועל - חוסן.30/05/2012
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתמג/ מק/ 96/ 16שינוי בקו בנין צדדי, חוסן07/01/2001