תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 16על החלטת ועדה מחוזית צפון לאשר בתנאים את תכנית ג/11784 ש.ט מיצד אבירים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים136/ 10/ 2התקנת מערכת פוטו וולטאיים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 10240ביטול שצ"פ וצירוף שטחו למגרשי תעשיה - אזור תעשיות,שינוי למתאר, גורן.01/08/1999
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 10299יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת תידלוק פנימית ע"י שינויים ביעודי הקרקע, גורן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 11149גורן - שינוי לג / 387021/06/2000
צפוןמעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, פסוטה, גורןתוכניתג/ 11784שמורת טבע מצד אבירים15/02/2012
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 12114גורן - שינוי יעוד קרקע עבור בית כנסת27/06/2002
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 12656מושב גורן14/09/2003
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 128גורן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 14243חניון קמפינגד וחוות רכיבה, גורן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 14334שינוי יעוד לתיירות ונופש , גורן09/07/2006
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 14479שינמוי יעוד קרקע לתיירות ונופש, גורן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 14491שנוי יעוד בנחלה 22 במושב גורן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 14492שינוי יעוד להרחבת לולים, מושב גורן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 14602הרחבת מושב גורן,שינוי לתכנית ג/ 12656
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 14605שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד, מושב גורן26/06/2008
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 14831שינוי יעוד לחקלאי מיוחד, גורן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 15797הרחבת מושב גורן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 16143הוספת יחידות אירוח, גורן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 16249שנוי יעוד להרחבת חוות לולים קיימת, מושב גורן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 16855פארק גורן, אטרקציה תיירותית15/05/2011
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 1700מרכז מעלה הגליל -גורן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 17621שינוי יעוד קרקע בנחלה מס' 34, מושב גורן08/02/2010
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 18011הרחבת מלונית במושב גורן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 1804מושב גורן26/08/1976
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 18485שנוי יעוד קרקע להרחבת חוות לולים קיימת, גורן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 18535מלונית כפרית בדרום מזרח גורן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 2367לולים מבוקרים -מושב גורן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 3870תכנית מפורטת מושב גורן - (גניזה)
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 3994אזור מבני משק משפחתים -גולן - (גניזה)
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 6068שנוי יעוד לבניני צבור גורן - (גניזה)
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 7846שנוי יעוד למבני משק, גורן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 8863אזור תעשיות גליל, גורן.29/12/1996
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתמג/ מק/ 2003/ 33שינוי מיקום שצ"פ , באזור תעשיה, גורן17/12/2003
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתמג/ מק/ 2010/ 20שינוי קו בנין בתא שטח A10 ו - B10 - גורן10/10/2011
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתמג/ מק/ 98/ 10תוכנית מג/ מק/ 98/ 1009/12/1999