תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלבקשה ועדה מקומית9/ 19908שימוש חורג מדיר צאן ללול מטילות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 10298צוריאל - שינוי ל-ג / 5155, שינוי למתאר16/08/2001
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 10907שינוי יעוד לחקלאי מיוחד, צוריאל, שינוי למתאר17/07/2001
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 127צוריאל19/03/1953
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 13994שינוי יעוד למגורים, שינוי לתכנית ג/ 2350 :מושב צוריאל:
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 14074הגדלת שטח מגורים בנחלה 34 במושב צוריאל:15/11/2005
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 14335הגדלת מגרשי אזור מגורים מיוחד במושב צוריאל14/09/2009
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 14487שינוי לתוכנית ג/ 10298, ג/ 2350, ג/ 4908 המאושרת בצוריאל
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 14600שנוי לתכניות ג/ 2350, ג/ 10298, צוריאל
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 14797תיירות ונופש, מושב צוריאל
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 14833הוראות בניה בשטח למבני משק, צוריאל25/01/2006
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 15826שינוי יעוד למגורים,מבני משק ודרכים , צוריאל
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 15834שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד בצוריאל21/07/2008
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 16020צימרים במגרש 51, מושב צוריאל07/01/2010
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 16154הגדלת אזור מגורים בנחלה 52, ושינוי יעוד למבני משק, מושב צוריאל11/08/2009
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 16853מגורים ונופש כפרי, צוריאל
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 17090שינוי יעוד קרקע בנחלה מס' 7, מושב צוריאל07/03/2010
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 18010שינוי יעוד בנחלה 29, צוריאל
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 18327שנוי יעוד בנחלה 35, צוריאל07/11/2011
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 18495שנוי יעוד ממבני משק למסחר ותעשיה, צוריאל
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 18666שנוי יעוד משטח למבני משק לשטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות, צוריאל
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 19973קביעת שימושים והוראות בניה לקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות צוריאל
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 20029שינוי ייעוד קרקע בנחלה מס' 65, צוריאל.
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 20063קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה, מושב צוריאל
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 20146שינוי יעוד משטח למבני משק לשטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות, נחלה 29, צוריאל
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 2350מושב צוריאל17/07/1980
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 3237שנוי יעוד לשטח ספורט -צוריאל
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 3525שכ' לולים מושב צוריאל21/05/2012
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 3670משקי עזר (לולים)מושב צוריאל05/08/1984
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 5155מושב צוריאל
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 6014שינוי יעוד למגורים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 6988שנוי יעוד לחקלאי מיוחד, צוריאל
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 8432שמורת טבע ברכות צוריאל16/11/1997
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 9149שטח פיתוח למושב צוריאל.19/01/2009
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתגנ/ 17781הגדלת מס' יח"א ושטח הבניה בנחלה 39, צוריאל27/02/2011
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתגנ/ 17849שנוי יעוד משצ"פ למגורים, צוריאל16/09/2010
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתמג/ מק/ 2009/ 51איחוד וחלוקה ושינוי קו בנין. צוריאל
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלישות כלליתש/ 66/ 24שמורת טבע ברכות צוריאל מתוקף תוכנית ג/ 8432