תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים028/ 03/ 2בקשה לתכנית שינויים בבית פרטי.
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהבקשה ועדה מקומית67/ 18373שימוש חורג מסככה לגלריה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהבקשה ועדה מקומית7/ 18376שימוש חורג לחניון+שוק ליום אחד בשבוע.
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתבש/ 173/ 2004בקשה לשימוש, בן גיגי, מעונה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 10140שינוי יעוד מאזור למבני משק משפחתיים לאזור מגורים בתוך הנחלה, שינוי למתאר, מעו10/12/1998
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 11268בית ספר אזור מעונה12/07/2000
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 11363מושב מעונה - הרחבה, מתאר 1
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 11890הקטנת קו בניה מהאנדרטה עד לת.תדלוק, מונפורט, כביש 8915/03/2005
צפוןמעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, מעלות-תרשיחא, מעונהתוכניתג/ 12402אזור תעשייה קורן מערב, שינוי לג/ בת/ 16430/05/2002
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 13839שנוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד במושב מעונה:
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 14059שנוי בזכויות בניה, במושב מעונה, שינוי לתכנית ג/ 9737:05/04/2005
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 14087הרחבת המושב , מעונה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 14473שנוי יעוד לשטח שרותי דרך ותחנת תדלוק
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 14829שינוי יעוד למבני ציבור, מעונה23/07/2007
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 14832שנוי אחוזי בניה במגרש 270, מעונה05/01/2006
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 15073שינוי יעוד אזור מבנה משק משפחתי למגורים, מושב מעונה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 15107שינוי יעוד לחקלאי מיוחד, מעונה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 15441שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מלאכה ותעשיה, מעונה
צפוןמעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, מעלות-תרשיחא, מעונהתוכניתג/ 15778הרחבת בית עלמין, מעלות תרשיחא
צפוןמעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 15934הרחבת בית העלמין היהודי בתרשיחא ליד מעונה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 16019הגדלת אזור המגורים בנחלה 53, מושב מעונה08/07/2010
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 16140שינוי יעוד מחקלאי ודרכים לחקלאי מיוחד ודרכים, מעונה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 16852מגורים ונופש כפרי , מעונה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 18728שנוי יעוד קרקע לשטח למבני משק, שצ"פ ודרך, מעונה
צפוןמעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 19737מושב מעונה קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדר לולי הטלה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 19772שינוי יעוד השטח מקרקע חקלאי לדרך שינוי הוראות בניה ושינוי שימוש בקרקע מעונה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 20304שינויי ייעוד מגרש 67.
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 3365איזור לולים - מעונה17/12/1981
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 3366תיחום בניה מעונה - (גניזה)
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 3963מושב מעונה18/08/2008
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 4103משק לולים - (גניזה)
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 4104משק לולים, מעונה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 4105משק לולים, מעונה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 4106משק לולים, מעונה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 5219שנוי יעוד לתעשיה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 5403שנוי יעוד לתחנת תידלוק.
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 5716שטח חקלאי מיוחד, מעונה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 6067שינוי עוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד, מעונה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 6742שינוי בחלוקת המגרשים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 6743שינוי יעוד למגורים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 7133תחנת משנה לחברת החשמל -מעונה13/05/1993
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 837שנוי יעוד מרכז אזורי -מעונה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 838בי"ס אזורי מעונה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 8684"מעונה" שינוי יעוד מקרע חקלאית למגרש חניה להשכרה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 9070הרחבת מושב מעונה, שינוי למתאר.
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 9624הקטנת קו בנין - צומת מעונה, שינוי למתאר.
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 9737הרחבת מושב מעונה, שינוי למתאר.08/12/1998
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתגנ/ 16931שינוי הורואת בניה ואחוזי הבניה במגרש 285 - מושב מעונה26/11/2009
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתמג/ מק/ 2007/ 22שינוי קו בנין, מגרש 52, מעונה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהבקשה ועדה מקומיתמעג/ 20000568בקשה להיתר עפ"י סעיף 149 4 לחוק התו"ב הקלה מקו בנין מדרך ארצית 899 במקום
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתמשצ/ 109ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש.
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהישות כלליתתא/ 10/ 03/ 3410ליבוביץ לאה נגד ועדה מחוזית מחוז צפון וכו'