תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, הילהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים089/ 07/ 2שימוש חורג למחסן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, הילהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים138/ 06/ 2לגטימציה למגורים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, הילהתוכניתג/ 11892שינוי יעוד מחקלאי לאזור תיירות מיוחד, מצפה הילה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, הילהתוכניתג/ 12599תחנת שאיבה לביוב הילה.06/04/2003
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, הילהתוכניתג/ 14695שנוי יעוד ממגורים א' ושפ"פ למגורים א' ושפ"פ, מצפה הילה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, הילהתוכניתג/ 17173שינוי יעוד ממגורים למסחר ומלאכה זעירה, מצפה הילה28/04/2010
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, הילהתוכניתג/ 18673שנוי קווי בנין ותוספת כמות מבנים במגרש, מצפה הילה
צפוןמעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, הילהתוכניתג/ 18985שנוי קווי בנין ותוספת כמות מבנים במגרש, מצפה הילה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, הילהתוכניתג/ 3860מצפה הילה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, הילהתוכניתג/ 4388מצפה הילה11/08/1983
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, הילהתוכניתג/ 5741תכנית מפורטת מרכז הילה.22/01/1990
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, הילהתוכניתג/ 6399תכנית מפורטת הילה30/10/1994
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, הילהתוכניתמג/ מק/ 11/ 32שינוי בדבר עיצוב ארכיטקטוני - מצפה הילה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, הילהתוכניתמג/ מק/ 2003/ 23שינוי יעוד למגורים ושפ"פ, מצפה הילה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, הילהתוכניתמג/ מק/ 2004/ 23שינוי יעוד משטח ממגורים א' ושטח פרטי פתוח למגורים א' ושטח פרטי פתוח, מצפ הילה21/04/2005
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, הילהתוכניתמג/ מק/ 2007/ 5שינוי קו בנין, עיצוב ארכיטקטוני, מצפה הילה30/09/2009
צפוןמעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, הילהתוכניתמג/ מק/ 2008/ 41שינוי קווי בנין, ועיצוב ארכיטקטוני, מיצפה הילה22/02/2012
צפוןמעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, הילהתוכניתמג/ מק/ 41/ 2008תכנית מפורטת לשינוי קווי בניין, שינוי בדבר עיצוב ארכיטקטוני - מצפה הילה