תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, לפידותתוכניתג/ 10363חלוקה למגרשים וקביעות אזורים לשימושים שונים שינוי תכנית מס' ג / 4451, לפ
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, לפידותתוכניתג/ 10375מתקנים הנדסיים - שינוי ל ג / 4451, לפידות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, לפידותתוכניתג/ 10640לפידות - שינוי ל-ג / 445122/11/1999
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, לפידותתוכניתג/ 11849לפידות, שינוי לג/1064023/10/2001
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, לפידותתוכניתג/ 16484שינוי ייעוד קרקע - מושב לפידות08/02/2010
צפוןבקעת בית הכרם, מעלה הגליל, מעלה יוסף, לפידותתוכניתג/ 18008חניון קמפינג משולב, מושב לפידות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, לפידותתוכניתג/ 3026תכנית מתאר לפידות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, לפידותתוכניתג/ 3433תכנית מתאר מושב לפידות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, לפידותתוכניתג/ 3934מבני משק למושב לפידות - (גניזה)
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, לפידותתוכניתג/ 4451מושב לפידות20/06/1996
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, לפידותתוכניתמג/ מק/ 2000/ 28תוכנית מג/ מק/ 2000/ 2825/02/2001