תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים040/ 06/ 2בית מגורים חדש
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים068/ 07/ 2בית מגורים מוצע
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים117/ 07/ 2בניית ממדים על קו בנין 0
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים144/ 09/ 2הקמת יחידות דיור
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים150/ 07/ 2תכנית שינויים לבית
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים232/ 08/ 2שינויים למבנה+קיר מפריד
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים274/ 08/ 2פרגולה
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים831/ 10/ 2ערר על תכנית ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים876/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים901/ 09/ 2פגיעה בנכס
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים910/ 09/ 2פיצויים מתכנית ג/11900
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 10001הקלה בקו בנין מדרך אזורית 864, הוראות למתן היתרי בניה, למבנים חקלאיים, שינוי05/07/1999
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 10190שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, שינוי למתאר, פקיעין.
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 10901פקיעין - שכונת מח'ול, שינוי למתאר09/02/2000
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 11239הקטנת קו בנין בדרך אזורית מס' 864
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 11900שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים31/08/2005
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 11905שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 11906שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מסחרי
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 12147פקיעין, שינוי לג/ 3232
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 12230שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים15/10/2002
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 12440שנוי יעוד משטח חקלאי לדרך
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 12441שנוי יעוד משטח חקלאי לדרך שתיצור חיבור בין פקיעין לכיסרא סמיע
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 12637שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים24/07/2005
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 12638שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים10/11/2002
צפוןמעלה הגליל, מעלה נפתלי, כסרא-סמיע, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 12973אזור תעשיה כסרא-סמיע-פקיעין
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 13330שינוי יעוד ממבני ציבור לאיזור מגורים
צפוןמעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, פקיעין (בוקייעה), פקיעין חדשהתוכניתג/ 13547הרחבת תכנית ג/ 6872, שינוי לתכנית ג/ 1346
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 13655חווה חקלאית אוקולוגית, בוסתן פקיעין
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 13727שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 14294שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים-פקיעין
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 1430תכנית מס' 143022/11/1973
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 14458שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים, פקיעין
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 14467שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 14667שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, פקיעין
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 14763שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור נוף כפרי, פקיעין
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 14846שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, פקיעין08/11/2006
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 14847שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, פקיעין
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 14852שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, פקיעין08/01/2008
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 14876שינוי יעוד משטח חקלאי למבני ציבור, פקיעין
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 14975שינוי יעדו משטח חקלאי לחוות חקלאית - בוסתן פקיעין
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 14982שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים ומבני ציבור, פקיעין
צפוןגלילית מחוז צפון, מעלה נפתלי, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 15134אזור מסחרי , צומת פקיעין
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 15218שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, פקיעין11/11/2008
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 15622שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים -פקיעין.
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 16637הרחבה לתכנית מתאר פקיעין
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 16962שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים ודרך, פקיעין
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 17098שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים והתווית דרכים - פקיעין
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 17394שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים, פקיעין
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 17746שנוי מחקלאי למגורים ב' עם מסחר, מבנים ומוסדות ציבור והתווית דרך, פקיעין
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 17876תוספת אזור מגורים מדרום לנחל פקיעין ושנוי יעוד קרקע חקלאית, פקיעין
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 18418שנוי יעוד למגורים ב', מגורים ומסחר, שצ"פ והתווית דרך, פקיעין
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 18439קביעת זכויות והוראות בניה למבני ציבור, פקיעין14/06/2012
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 18440שינוי יעוד למגורים ב', דרך ושטח ציבורי פתוח, פקיעין
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 18441הקמת שכונת מגורים בת 51 יח"ד, דרומית לפקיעין
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 18499שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' ושביל, פקיעין
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 18679קרית חינוך חדשה ואכסניה, פקיעין
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 18683כביש כניסה מזרחית, פקיעין
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 18806קרית חינוך חדשה ואכסניה, פקיעין07/11/2011
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 18861שנוי יעוד משפ"פ למגורים ב', פקיעין
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 18930כביש כניסה מזרחית לפקיעין
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 1922שנוי תואי דרך -פקיעין
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 19621הקמת שכונת מגורים בת 51 יח"ד - דרומית לפקיעין
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 19709הרחבת אזור מגורים דרומית לנחל פקיעין
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 19810כביש כניסה מזרחית לפקיעין.
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 20137שינוי יעוד משטח פרטי פתוח למגורים ב' - פקיעין
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 2391הצעת תואי דרך -פקעין
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 2770פקעין המערבית09/08/1979
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 3195מחצבות שיש צפוני, פקיעין30/07/1981
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 3197מחצבות שיש דרומי פקיעין - (גניזה)
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 3232תכנת מתאר -פקיעין07/02/1991
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 3779שנוי יעוד למגורים, פקיעין - (גניזה)
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 4076שינוי יעוד לתעשייה (גניזה )
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 4244התווית דרך גישה לשכ' מגורים מתוכננת פקעין.
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 4245שכונת מגורים, פקיעין09/02/2000
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 5005שנוי יעוד למסחר ומלאכה
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 5328קרית חינוך פקעין14/11/2004
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 5715שנוי יעוד לתחנת תידלוק -פקיעין30/05/1991
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 5730שינוי יעוד למלאכה ותעשיה זעירה
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 8004שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתחנת תדילוק, פקיעין12/09/2002
צפוןמעלה הגליל, מעלה נפתלי, כסרא-סמיע, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 8791ייעוד שטח לתעשייה מסחר ומלאכה, אזור תעשיה כסרא- סמיע פקיעין.03/05/2001
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 8830שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, שינוי למתאר, פקיעין. - (גניזה)
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 8849שינוי יעוד משטח חקלאי ומבנה שירות לשטח לתעשיה זעירה ומלאכה,פקיעין.
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 8897שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מלאכה ותעשיה זעירה, שינוי למתאר, פקיעין.12/06/2001
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתגנ/ 16353הגדלת אחוזי בניה, כיסוי קרקע והקטנת קוי בנין, פקיעין31/07/2008
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתגנ/ 18125שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א", פקיעין
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתגנ/ 18524שנוי בהוראות התכנית, פקיעין
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתגנ/ 18936שינוי בהוראות התכנית, פקיעין
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתמנ/ 99/ 25הקטנת גודל מגרש מינימלי, פקיעין חדשה
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתמנ/ מק/ 0808שינוי קו בנין, פקיעין
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתמנ/ מק/ 2211שינוי קווי בנין, פקיעין10/05/2012
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתמנ/ מק/ 5210שינוי קווי בנין בשכ' דרומית - חיילים משוחררים, פקיעין30/05/2012
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתמנ/ מק/ 99/ 25תוכנית מנ/ מק/ 99/ 2525/02/2001
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)ישות כלליתש/ 1/ 24/ ושמורת טבע הר מירון (תיקון מס' 6) - פקיעין, לפי תכניות ג/ 3232, ג/ 14789