תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גרנות הגלילתוכניתג/ 10516הרחבת הישוב גרנות, שינוי למתאר.29/04/2002
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גרנות הגלילתוכניתג/ 11911גרנות הגליל - שינוי לתמ"מ 2
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גרנות הגלילתוכניתג/ 12364גרנות הגליל, נחל בצת14/08/2003
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גרנות הגלילתוכניתג/ 15897שינוי ייעוד קרקע והקלה בקו בניין מדרך אזורית,שינוי ל-ג/ 6681 -מושב גרנות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גרנות הגלילתוכניתג/ 2546תעשיה מרכז גרנות הגליל
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גרנות הגלילתוכניתג/ 2547מרכז גרנות הגליל
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גרנות הגלילתוכניתג/ 3403מרכז גרנות הגליל
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גרנות הגלילתוכניתג/ 5117מרכז גרונות הגליל.
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גרנות הגלילתוכניתג/ 6520אכסניה ומתנס גרנות הגליל
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גרנות הגלילתוכניתג/ 6681מרכז גרנות הגליל30/01/1994
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גרנות הגלילתוכניתמג/ מק/ 01/ 48שינוי בקו בנין, מגרשים 2 - 51, מושב גרנות04/09/2002
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גרנות הגלילתוכניתמג/ מק/ 2005/ 75איחוד וחלוקה ושינוי קו בנין, גרנות הגליל21/01/2007
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גרנות הגלילתוכניתמג/ מק/ 2006/ 6תוכנית מג/ מק/ 2006/ 628/05/2007