תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שתולהתוכניתג/ 11029שינוי יעוד מציבורי פתוח לחקלאי מיוחד - מושב שתולה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שתולהתוכניתג/ 11097הרחבת מושב שתולה05/05/2003
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שתולהתוכניתג/ 1284תעשיה בלתי מזיקה -מושב שתולה17/11/1977
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שתולהתוכניתג/ 12902כפר נופש - חמדת הגליל
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שתולהתוכניתג/ 14474שינוי יעוד לתיירות ונופש, שתולה28/09/2006
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שתולהתוכניתג/ 14475שינוי יעוד לתיירות ונופש, שתולה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שתולהתוכניתג/ 14945שנוי יעוד משצ"פ לשטח תיירות ונופש, מושב שתולה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שתולהתוכניתג/ 1561שנוי לתכנית מתאר -שתולה17/06/1976
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שתולהתוכניתג/ 15681שינוי משצ"פ לתיירות, מושב שתולה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שתולהתוכניתג/ 15824שינוי יעוד משצ"פ לתיירות ונופש , מושב שתולה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שתולהתוכניתג/ 16542כפר נופש - חמדת הגליל, שתולה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שתולהתוכניתג/ 16885הרחבת - ישוב שתולה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שתולהתוכניתג/ 17997כפר הנופש חמדת הגליל, שתולה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שתולהתוכניתג/ 18035שינוי יעוד משצ"פ לאירוח כפרי, שתולה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שתולהתוכניתג/ 18075אטרקציה תיירותית ויחידות אירוח בנחלה 5, שתולה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שתולהתוכניתג/ 18986קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה, שתולה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שתולהתוכניתג/ 20089מושב שתולה - קביעת ייעוד קרקע למבני משק.
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שתולהתוכניתג/ 4342שטחים למבני משק, מושב שתולה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שתולהתוכניתג/ 4814תכנית מפורטת - מושב שתולה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שתולהתוכניתג/ 6420שנוי יעוד למגורים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שתולהתוכניתמג/ מק/ 2003/ 64התאמת גבולות מגרשים 25 - 10, שתולה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שתולהתוכניתמג/ מק/ 2009/ 42איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים 85- 82, שתולה28/06/2012
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שתולהתוכניתמג/ מק/ 2011/ 13פיצול נחלה 35 במושב שתולה30/05/2012
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שתולהתוכניתמג/ מק/ 2011/ 7מושב שתולה-שינוי קווי בניין עפ"י סעיף 62(א)4 לחוק התכנון והבנייה10/05/2012
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שתולהתוכניתמג/ מק/ 2012/ 30תכנית מפורטת במגרש 6 לפי ג/ 11097 - שתולה