תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גיתהערר על החלטת ועדת מחוזית08/ 17ערר על החלטת ו. מחוזית צפון לדחית תכנית 12971/ ג - דרך גישה לגיתה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גיתהתוכניתג/ 11779דרך גישה לגיתה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גיתהתוכניתג/ 12726מסעדה נופית ליד גיתה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גיתהתוכניתג/ 12971דרך גישה לגיתה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גיתהתוכניתג/ 17825תוכנית מתאר לישוב - גיתה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גיתהתוכניתג/ 3856תכנית מפורטת מצפה גיתה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גיתהתוכניתג/ 5163ישוב קהילתי -גיתה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גיתהתוכניתג/ במ/ 161גיתה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גיתהתוכניתג/ במ/ 218"גיתה"23/09/1999