תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים62/ 04/ 2בניה חדשה צימרים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהתוכניתג/ 10732שינוי יעוד משטח למבני משק משותפים לתחנת תדלוק פנימית, שומרה02/02/2004
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהתוכניתג/ 13109שינוי יעוד קרקע לאזור תיירות ונופש במושב שומרה30/12/2004
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהתוכניתג/ 14480הגדלת אזור המגורים בנחלה 12 במושב שומרה, שנוי לג/ 3793 המופקדת
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהתוכניתג/ 15203יחידות אירוח, מושב שומרה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהתוכניתג/ 15341הרחבת אזור מגורים, שומרה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהתוכניתג/ 15360שינוי יעוד לחקלאי מיוחד, תיירות ונופש, שומרה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהתוכניתג/ 15682שינוי יעוד לתיירות ונופש, שומרה11/08/2009
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהתוכניתג/ 15831שינוי יעוד למגורים, דרכים ושטח חקלאי מיוחד, מושב שומרה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהתוכניתג/ 16447הגדלת אזור מגורים, מושב שומרה22/07/2009
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהתוכניתג/ 16493הגדלת אזור מגורים בנחלה 72 , מושב שומרה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהתוכניתג/ 16498תכנית מפורטת - מושב שומרה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהתוכניתג/ 1706תכנית מפורטת מס' 170604/12/1975
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהתוכניתג/ 18081תוכנית מתאר שומרה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהתוכניתג/ 19735מושב שומרה קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהתוכניתג/ 2204כביש עוקף שמרה11/08/1977
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהתוכניתג/ 2281מושב שומרה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהתוכניתג/ 3238שנוי יעוד לשטח ספורט -שומרה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהתוכניתג/ 3526מחסן ביצים - שומרה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהתוכניתג/ 3793מושב שמורה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהתוכניתג/ 4702שכונת לולים משותפים, מושב שומרה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהתוכניתג/ 6599שרותי דרך -שומרה11/11/2008
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהתוכניתג/ 6744שנוי יעוד למגורים, שמורה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהתוכניתג/ 6991שנוי יעוד לחקלאי מיוחד -שומרה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהתוכניתג/ 8431שמורת טבע ברכות שומרה16/11/1997
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהתוכניתג/ 9889שומרה, שינוי לתכנית מפורטת ג / 379319/12/2002
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהתוכניתג/ במ/ 228שומרה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהתוכניתמג/ מק/ 2005/ 69שינוי תכנית בינוי, שומרה26/03/2006
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהישות כלליתש/ 59/ 24שמורת טבע ברכות שומרה מתוקף תוכנית ג/ 8431