תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נטועהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים130/ 12/ 2הקמת מבנים חקלאים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נטועהתוכניתג/ 10739הרחבת נטועה, שינוי למתאר
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נטועהתוכניתג/ 12094הרחבת מושב נטועה19/01/2009
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נטועהתוכניתג/ 13148שלב ב' בהרחבת מושב נטועה, שינוי ל- ג/540905/04/2005
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נטועהתוכניתג/ 14828שינוי יעוד לתיירות ונופש, נטועה26/02/2007
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נטועהתוכניתג/ 16504שינוי הגדרות ממגרשים לנחלות , מושב נטועה16/09/2010
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נטועהתוכניתג/ 18330שנוי יעוד בנחלה 44, נטועה07/11/2011
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נטועהתוכניתג/ 19732שינוי הוראות בניה במגרש מס' 52 נטועה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נטועהתוכניתג/ 20413רפורמה לולים, נטועה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נטועהתוכניתג/ 5057יעוד שטח למבני משק, נטועה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נטועהתוכניתג/ 5409מפורטת מושב נטועה25/11/1997
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נטועהתוכניתג/ 6315צירים וענפי משק - (גניזה)
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נטועהתוכניתג/ 6364כביש עוקף נטועה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נטועהתוכניתג/ 6989שנוי יעוד למגרש ספורט, נטועה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נטועהתוכניתג/ 701מושב עובדים נטועה11/08/1977
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נטועהתוכניתמג/ מק/ 2001/ 35שינוי בקו בנין, גובה מגורים ואחוזי תכסית, נטועה31/01/2002
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נטועהתוכניתמג/ מק/ 2008/ 24שינוי בקו בניין , ושינוי בהוראות בדבר עיצוב אדריכלי , נטועה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נטועהתוכניתמג/ מק/ 2011/ 10שינוי בקו בניין במגרש 32 - נטועה28/06/2012
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נטועהתוכניתמג/ מק/ 2011/ 20החלפת מיקום בין תאי שטח ממגורים בישוב כפרי לבין מגורים א' - מושב נטועה08/08/2012