תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מנותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים012/ 07/ 2צימרים + תוספת למגורים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מנותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים062/ 08/ 2לגיטימציה מצב קיים (מחסן חקלאי לשטח עיקרי)
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מנותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים121/ 04/ 2מחסן חקלאי בניה חדשה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מנותתוכניתג/ 10161מצפה מנות - תכנית המתאר
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מנותתוכניתג/ 12573מנות - שינוי באחוזי בניה ובתכליות15/07/2002
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מנותתוכניתג/ 12625מנות, שינוי לג/ 490704/09/2003
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מנותתוכניתג/ 13995שינוי יעוד לתיירות ונופש, מושב מנות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מנותתוכניתג/ 3862תכנית מפורטת מצפה מנות10/02/1983
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מנותתוכניתג/ 4907מושב מנות09/05/2001
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מנותתוכניתג/ 5592מושב מנות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מנותתוכניתג/ 5959מרכז מושב מנות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מנותתוכניתג/ 8065שנוי יעוד למלאכה ותעישה, מנות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מנותתוכניתג/ 8748שינוי יעוד קרקע מאיזור מגורים, למגורים משולב בתיירות, מושב מנות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מנותישות כלליתעתמ/ 09/ 741504רוזן דני נגד ועדה מחוזית צפון, ועדה מקומית מעלה הגליל