תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 10259תחנת תידלוק פנימית, מושב אבן מנחם
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 10511הרחבת הישוב אבן מנחם, שינוי למתאר.25/01/2000
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 11781שינוי יעוד קרקע משטח פרטי פתוח למגורים ודרך, אבן מנחם03/05/2001
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 12574שיני יעוד לתיירות נופש ומגורים באבן מנחם
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 14178שינוי לתכנית ג/ 6235 המאושרת, במושב אבן מנחם:20/11/2006
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 14606שנוי יעוד לחקלאי מיוחד ומגורים במושב אבן מנחם17/04/2005
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 14765שינוי יעוד לתיירות, נופש ומגורים באבן מנחם29/12/2005
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 14834שנוי יעוד למגורים, מגוריםא' ודרך, מושב אבן מנחם08/06/2005
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 15074שנוי יעוד לשטח מסחרי ושפ"פ, אבן מנחם
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 15617שנוי יעוד לשטח מסחרי במושב אבן מנחם.
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 15956שינוי יעוד למגורים ומגורים א', מושב אבן מנחם
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 16141שינוי יעוד מדרך ומבנה משק פרטי לדרך ומבנה משק, אבן מנחם
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 16851מבני משק , תעשיב קלה ומלאכה - אבן מנחם
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 18235שנוי יעוד לקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות, אבן מנחם
צפוןמעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 18792קידוח מי שתיה, אבן מנחם 2
צפוןמעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 19209קידוח מי שתיה אבן מנחם 2
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 19736מושב אבן מנחם קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי טלה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 2202אבן מנחם
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 3316לולים ומחסן ביצים- אבן מנחם
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 3395מושב אבן מנחם
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 4906אזור תעשייה אבן מנחם
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 6235אבן מנחם09/04/1998
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 7756שנוי יעוד למגורים, אבן מנחם - (גניזה)
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתמג/ מק/ 2001/ 11שינוי לתכנית ג/ 6235, אבן מנחם30/08/2001
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתמג/ מק/ 2010/ 57איחוד וחלוקה שינוי קו בנין צידי ואחורי, אבן מנחם24/09/2012