תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים130/ 10/ 2שינוי במפלסים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים29/ 04/ 2שימוש חורג - מסעדה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתבש/ 03/ 410בקשה לשימוש חורג, יקותי אפרים , עבדון
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 10418שינוי יעוד משטח חקלאי רגיל לשטח חקלאי מיוחד, שינוילמתאר, עבדון
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 13200שינוי יעוד לתיירות ונופש, עבדון
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 13611שינוי יעוד תיירות ונופש, עבדון
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 13771שינוי יעוד מחקלאי ללול, שינוי לג/ 3578 ו- ג/ 2265
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 13786שנוי יעוד ממגורים למלאכה ותעשיה זעירה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 13838שנוי יעוד לתיירות ונופש במושב עבדון, שנוי לג/ 3578:
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 13889שינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד, עבדון23/01/2008
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 13890שינוי יעוד לתיירותונופש, עבדון
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 14338שנוי יעוד קרקע בנחלה מס' 53 במושב עבדון05/01/2006
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 14484שינוי יעוד לתיירות ונופש, עבדון
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 14795שינוי יעוד לתיירות ונופש, מושב עבדון
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 15304שינוי יעוד קרקע לתיירות ונופש, עבדון
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 15339שינוי יעוד לאזור מגורים משולב עם תיירות ונופש, מושב עבדון
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 15833שינוי יעוד קרקע בנחלה 33,המהווה שינוי לתכנית ג/ 2265 המאושרת,מושב עבדון
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 16854שטח נופש כפרי, עבדון
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 17179לולים במושב עבדון26/03/2009
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 17391שינוי יעוד קרקע בנחלה מס' 33, מושב עבדון08/02/2010
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 18328הגדרה סטטאטורית של 16 נחלות - בעבדון
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 19733מושב עבדון קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 2265משוב עבדון28/02/1980
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 235כפר עבדון20/05/1976
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 2368לולים מבוקרים -מושב עבדון
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 3578מושב עבדון06/08/2012
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 4401שינוי יעוד לתיירות ונופש30/08/1984
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 5571מושב עבדון
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 6739 -מחיקהחלוקת מגרשים לבניה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 6745שינוי יעוד לתעשיה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 6990שנוי יעוד לחממות-עבדון
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 7687שנוי יעוד לחקלאי מיוחד, עבדון
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 875מושב עבדון
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 9955הרחבת שטח הישוב, שינוי למתאר, מושב עבדון23/05/2004
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתגנ/ 15494שנוי יעוד מחממות לתיירות ונופש
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתמג/ מק/ 2009/ 24שינוי קו בנין, עבדון30/09/2009
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןבקשה ועדה מקומיתעבדון 2008/ 0121לגיטימציה לבית מלאכה וסככה