תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מתתתוכניתג/ 14110שינוי לתכנית מצפה מתת
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מתתתוכניתג/ 14111תכנית ציפוף, מתת26/12/2007
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מתתתוכניתג/ 17434תכנית מתאר מתת
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מתתתוכניתג/ 4075מצפה מתת - (גניזה)
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מתתתוכניתג/ 4787מצפה מתת05/11/2002
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מתתתוכניתג/ 5606שנוי יעוד לחקלאח מיוחד מצפה מתת
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מתתתוכניתג/ 6523מבני ציבור מצפה מתת
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מתתתוכניתג/ 8693שמורת טבע "נחל מתת". - (גניזה)
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מתתתוכניתג/ 8698ביטול דרך והפיכתה לשטח מלאכה, מתת
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מתתתוכניתג/ 8936שנוי יעוד באזור מלאכה לציבורי פתוח, מתת
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מתתתוכניתג/ 9953יחידות אירוח בישובים כפריים של מוא"ז מעלה יוסף, שינוי למתאר09/07/2006
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מתתתוכניתמג/ מק/ 2003/ 40שינוי תוואי דרך פנימית באזור התעשיה, מתת30/06/2005
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מתתתוכניתמג/ מק/ 2011/ 23שינוי קווי בניין-מצפה מתת