תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, כפר רוזנוולד (זרעית)תוכניתג/ 10377שינוי לתכנית ג / 4144 זרעית, שינוי למתאר24/06/1999
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, כפר רוזנוולד (זרעית)תוכניתג/ 10734שינוי יעוד קרקע לשטח חקלאי מיוחד ודרך, שינוי למתאר, זרעית14/10/1999
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, כפר רוזנוולד (זרעית)תוכניתג/ 10851זרעית - שינוי לג / 414427/01/2005
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, כפר רוזנוולד (זרעית)תוכניתג/ 14950הוספת מגרש במושב זרעית09/08/2006
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, כפר רוזנוולד (זרעית)תוכניתג/ 14953שנוי יעוד לחקלאי מיוחד ודרך, מושב זרעית
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, כפר רוזנוולד (זרעית)תוכניתג/ 15206שינוי יעוד לחקלאי מיוחד ודרך, זרעית08/01/2008
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, כפר רוזנוולד (זרעית)תוכניתג/ 19864מושב זרעית - שינוי יעוד קרקע ממגורים מיוחד למגורים בישוב כפרי.
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, כפר רוזנוולד (זרעית)תוכניתג/ 20064קביעת ייעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה מושב זרעית .