תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית/ 7/ מע/ מק/ 7609/ 02חלוקת חלקה 159 , עין מאהל29/04/2004
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים013/ 04/ 2תכנית בנוי לדיר צאן
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים014/ 04/ 2תכנית בינוי - דיר צאן
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים050/ 09/ 2מגורים+משפחתון
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים055/ 03/ 2חנות חומרי בנין - שינוי יעוד מבנה קיים
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים064/ 04/ 2אי מתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים087/ 04/ 2תוכנית בנוי דיר צאן
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים108/ 08/ 2מגורים - שלוש יחידות
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים175/ 12/ 2תכנית בינוי לדיר צאן- עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים210/ 07/ 2מגורים - יחידה אחת
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים216/ 02/ 2בקשה ללגטימציה להקמת ארבע יחידות דיור
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים221/ 07/ 2סירוב למתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים236/ 06/ 2רמפה ומשטח פסולת גושית
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים261/ 04/ 2מגורים - שתי יחידות
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים274/ 05/ 2תכנית בינוי
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים298/ 07/ 2חלוקה ללא הסכמה
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 08תוכנית 7/ מע/ מק/ 7609/ 0807/01/2001
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 12שינוי בקו בנין, גודל מגרש מינימלי וחלוקה למגרשים, עין מאהל30/07/2002
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 13חלוקה ללא הסכמת בעלים, עין מאהל06/03/2003
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 18איחוד וחלוקה מחדש והרחבת דרכים, עין מאהל01/09/2003
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 20חלוקה ללא הסכמה ושינוי הוראות בניה., עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 21שינוי קו בנין ואיחוד וחלוקה, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 24חלוקה ללא הסכמה, ושינוי בחלוקת שטחי הבניה, עין מאהל13/08/2006
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 27איחוד וחלוקה ללא הסכמה ושינוי קו בנין, עין מאהל05/01/2006
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 29איחוד וחלוקה , דינוי גודל מגרש מינימלי וקווי בניין - עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 31שינוי בתכנית ובקווי בנין, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 32איחוד וחלוקה ושינוי קו בנין, עין מאהל07/06/2006
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 34שינוי קו בנין ותכסית, הקטנת גודל מגרש, עין מאהל20/07/2006
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 35תוכנית 7/ מע/ מק/ 7609/ 3522/02/2012
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 36חלוקה ללא הסכמה , עין מאהל28/05/2008
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 37שינוי קווי בניין ותכסית , עין מאהל15/05/2008
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 38שינוי קווי בניין ואיחוד וחלוקה , עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 40חלוקה ללא הסכמת ושינוי הוראות בניה, עין מאהל15/07/2008
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 41תכנית איחוד וחלוקה ליעודים בהסכמה והרחבת דרך.
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 45שינוי בהוראות בינוי, עין מאהל29/07/2009
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 46שינוי בהוראות ומגבלו בניה, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 53איחוד וחלוקה בהסכמה, ושינוי קווי בניןו וגודל מגרש מינימלי, עין מאהל28/12/2011
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 54שינוי הוראות בניה, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 55שינוי הוראות בינוי , עין מאהל04/08/2011
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 9איחוד וחלוקה ושינוי בהוראות בניה, עין מאהל01/09/2004
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתא/ 35תכנית אב עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 10070שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, שינוי למתאר, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 10180הקטנת שצ"פ ויעודו למגורים עקב הפקעת יתר, שינוי למתאר,עין מאהל21/08/2002
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 10357שינוי בדרכים, שינוי למתאר, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 10452שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים, שינוי למתאר, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 10487ביטול קטע מדרך גישה, שינוי למתאר, עין מאהל10/12/2000
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 12060ביטול דרך גישה23/01/2003
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 12610הזזת דרך העולה על הבית27/06/2004
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 12665הקטנת שטח ציבורי וחלוקה ללא הסכמה למגרשים
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 12753הרחבת שטח למגורים והקטנת שטח ציבורי21/09/2003
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 12880תוכנית ג/ 1288023/09/2004
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 12991שכונת מגורים דרומית
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 13184הצרה נקודתית של דרך11/05/2004
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 1355עין מאהל22/07/1982
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 13825ריתכנון מחדש:
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 14365הרחבת שטח למגורים-עין מאהל18/05/2005
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 1448הרחבת תחום -עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 14813שכונת מגורים ומרכז ציבורי, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 15015ביטול דרך מקומית, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 15119הפיכת שצ"פ לחניה ומגורים, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 1525הרחבת תחום הבניה -עין מהאל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 15264הרחבה נקודתית למגורים, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 15555ריתכנון שכונת אל ווערה והרחבת דרך, עין מאהל03/06/2009
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 15641תכנון שכונת מגורים דרומית-עין מאהל.
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 15728ריתכנון שכונת מגורים ומבנה ציבור, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 16121הרחבת שטח למגורים, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 16338שכונת מגורים , עין מאהל31/07/2008
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 17041שכונת מגורים מזרחית, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, נצרת עילית, עין מאה'לתוכניתג/ 17220בית קברות דרומית, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 18083שכונת מגורים מזרחית, עין מאהל14/06/2011
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 18992שנוי יעוד קרקע למתחם פסולת, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 18995שנוי יעוד מחקלאי לבית עלמין ודרכים, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 19315הסדרת דרך עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 19349בית קברות, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 19375הרחבת שכונת מגורים - עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 19481שינוי בהוראות וזכויות בניה, עין מאהל01/11/2012
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 19565הצרה ושינוי תוואי נקודתי של דרך מקומית, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 20087הרחבה נקודתית למגורים ומבנה ציבור
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 20094שינויים במערכת הדרכים ובפריסת השטחים הציבוריים עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 2635שנוי יעוד חלקה -עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 2811חלוקה בחלקה -עין מאהל17/04/1980
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 2812התוית מערכת כבישים וחלוקת מגרשים לבניה, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 2961חלוקת מגרשים לבניה - עין מאהל03/03/1983
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 3137חלוקת מגרשים לבניה, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 3250שנוי יעוד למגורים -עין מאהל17/12/1981
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 3283מרפאה - עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 3739שנוי יעוד לאזור צבורי -עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 4021חלוקת שטחים לבניה, עין מאהל23/02/1984
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 4078שינוי יעוד למגורים25/08/1983
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 411עין מאהל - תחום הבניה19/07/1962
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 4121שנוי תואי דרך עין מהאל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 4148שינוי יעוד וחלוקת מגרשים27/02/1994
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 4397שנוי יעוד למגורים
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 4729שינוי יעוד למגורים
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 5281שנוי יעוד למבני צבור
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 534 - צפוןשינוי דרכים פנימיות - עין מאהל09/06/1966
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 5572שינוי תוואי דרך
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 5573שינוי יעוד למגורים
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 5711שינוי יעוד למגורים - עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 6039שנוי יעו למגורים עין מאהל - (גניזה)