תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה חרמון, עין קיניהבקשה ועדה מקומית20240012שימוש חורג לבנית רמפה פסולת מצוקה.
צפוןמעלה חרמון, עין קיניהתוכניתג/ 11644שנוי יעוד מאזור מגורים למתקן הנדסי - מאגר מי שתיה
צפוןמעלה חרמון, עין קיניהתוכניתג/ 11684שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור שטח ספורט21/08/2002
צפוןמעלה חרמון, עין קיניהתוכניתג/ 11685שנוי יעוד מחקלאי לאזור מתקנים הנדסיים - מאגר מים05/05/2003
צפוןמעלה חרמון, עין קיניהתוכניתג/ 11686שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מבנה ציבור15/07/2002
צפוןמעלה חרמון, עין קיניהתוכניתג/ 12240שינוי לתקנון ג/ 5820, עין קניה04/02/2002
צפוןמעלה חרמון, עין קיניהתוכניתג/ 13641תכנית מתאר - עין קניה
צפוןמעלה חרמון, עין קיניהתוכניתג/ 14394תעשיה ליד עין ריחן - עין קניה
צפוןמעלה חרמון, עין קיניהתוכניתג/ 15906שטח משולב מגורים ותיירות, עין קניה
צפוןמעלה חרמון, עין קיניהתוכניתג/ 17089תכנית מתאר חדשה עין קניה
צפוןמעלה חרמון, עין קיניהתוכניתג/ 17199בית קירור ריחאן - כפר עין קניה
צפוןמעלה חרמון, עין קיניהתוכניתג/ 18634קבר נבי אליה, מסעדה
צפוןמעלה חרמון, עין קיניהתוכניתג/ 5225תוכנית מתאר עין קניה
צפוןמעלה חרמון, עין קיניהתוכניתג/ 5594יעוד מגורים וחלוקה למגרשים17/12/1989
צפוןמעלה חרמון, עין קיניהתוכניתג/ 5764שנוי יעוד לאזור בניני ציבור, עין קניה
צפוןמעלה חרמון, עין קיניהתוכניתג/ 5820תכנית מתאר עין קניה22/01/1990
צפוןמעלה חרמון, עין קיניהתוכניתג/ 7253שנוי יעוד לתירות ונופש -עין קניה29/03/2007
צפוןמעלה חרמון, עין קיניהתוכניתג/ 8624שינוי בתקנון תוכנית מתאר - עין קניה05/10/1995
צפוןמעלה חרמון, עין קיניהתוכניתג/ 9424אזור תעשייה - "עין קניה", שינוי למתאר.
צפוןמעלה חרמון, עין קיניהתוכניתגנ/ 15904שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', עין קניה
צפוןמעלה חרמון, עין קיניהתוכניתגנ/ 16658שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים ע"ש אכרם דמקסי, עין קניה